Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem

Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

Nodarbības var notikt skolā (jauniešu centrā, nometnē vai citā vietā, kur pulcējas jaunieši) vai biedrības „Papardes zieds” telpās (Rīga, Kr. Valdemāra ielā 147/k2-47).

Vienas nodarbības garums ir 90 minūtes. Katrā grupā var piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki („Papardes zieds” telpās ne vairāk kā 20 cilvēki).

Nodarbībās tiek izsniegti tēmai atbilstoši informatīvie materiāli. Labāku rezultātu sasniegšanai ir ieteicams piedalīties nodarbībās par visām piedāvātajām tēmām. Tās var sakārtot atbilstoši jauniešu vecumam, grupas zināšanām un vēlmēm viena vai vairāku mācību gadu garumā.

Nodarbību norise

Mūsu ieteiktais modelis ir nodarbību cikls, kura laikā skolēni apgūst aktuālākās tēmas vairāku gadu garumā, tādējādi apgūstot aptverošas zināšanas un prasmes.

Nodarbību tēmas 5.-9.klasei

Nodarbību tēmas 10.-12.klasei

Nodarbību maksa

Maksa par vienu nodarbību, ja tā notiek biedrības “Papardes zieds” telpās – EUR 30,00. Viena nodarbība ārpus “Papardes zieds” telpām ir EUR 65,00 + ceļa izdevumi no Rīgas. Lai noskaidrotu iespēju samazināt maksājumu lielumu, izmantojot Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF) līdzfinansējumu, aicinām sazināties ar mums, zvanot pa tālruni 67212700.

Šeit norādītā maksa neattiecas uz nodarbībām, kas tiek vadītas ESF  projekta 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt nodarbības, zvanot pa tālruni 67212700.