Tēma: Drošas attiecības

Vecuma grupa: 10.-12. klase

Mērķis: Veicināt drošu, cieņpilnu un uzticamu attiecību veidošanu un uzlabot komunikācijas prasmes.

Apraksts: Nodarbības tēma tiek pielāgota atbilstoši nodarbības dalībnieku situācijai un pieredzei – problēmsituāciju risināšana, vardarbības profilakse, brīva un informēta piekrišana seksuālām attiecībām. Nodarbības laikā tiek aplūkotas dažādas situācijas un veidota diskusija par tām. Tiek veikti uzdevumi komunikācijas prasmju uzlabošanai.