Es vairs neesmu bērns!

Tēma: Pubertāte

Vecuma grupa: 5.-6. klase

Mērķis: Sniegt jauniešiem pamatzināšanas par savu ķermeni un palīdzēt izprast dažādās emocijas, kuras viņi piedzīvo pubertātes laikā

Apraksts: Ar jauniešiem tiek diskutēts par psiholoģiskajām un fizioloģiskajām pārmaiņām, kas notiek pubertātes laikā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumam, kā saprasties ar vecākiem un pretējo dzimumu. Gan meitenes, gan puiši var uzdot vēl neskaidros jautājumus par ķermeņa attīstību, menstruālo ciklu, pollūcijām, erekciju u.c.

N.B.! Dalībnieki tiek dalīti divās grupās – puišu un meiteņu, un katrai grupai notiek atsevišķa nodarbība.