Purva bridējs

Tēma: Atkarības

Vecuma grupa: 7.-12. klase

Mērķis: Mazināt atkarības raisošu vielu lietošanu jauniešu vidū.

Apraksts:  Jaunieši dalās ar saviem priekšstatiem un zināšanām par atkarību un narkotiskajām vielām. Tiek diskutēts par iespējamajiem atkarības vielu lietošanas uzsākšanas cēloņiem un tiek attīstīta kritiskās domāšanas prasme. Tiek veidota izpratne par psihoaktīvo vielu lietošanu, uzvedības izmaiņām atkarībā no vielu lietošanas un ar to saistītajiem dažādiem riskiem. Tiek veicināta resursu apzināšana sevī, lai mazinātu risku kļūt atkarīgam.