Internetā Tu neesi viens

Tēma: Sekstings

Vecuma grupa: 7.-12. klase

Mērķis: Veicināt atbildīgu un drošu interneta lietošanu jauniešu vidū.

Apraksts: Sekstings ir seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību. Nodarbības laikā tiek skatīts videomateriāls par sekstingu un runāts par dažādām tā iespējamajām sekām. Kopīgi tiek pārrunāti dažādi sociālo tīklu lietošanas paradumi un tas, kā un kādā apmērā notiek informācijas apmaiņa internetā.