Pakalpojumi

Metodiskie materiāli

Šajā sadaļā Jūs varat atrast dažādu veidu metodiskos materiālus un pētījumus, ko ir veikušas starptautiskās organizācijas, speciālisti un institūcijas Valsts pētījumu programmā (VPP), konsorciji Eiropas Komisijas projektos, kā arī biedrības „Papardes zieds” komanda.
Pētījumu un metodisko materiālu nolūks ir sniegt speciālistiem, pedagogiem, vecākiem un citiem interesentiem visaptverošu informāciju par tematiem, kas ir saistīti ar jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību, atkarībām un citiem sabiedrībai kopumā aktuāliem jautājumiem šajā iedzīvotāju vecuma grupā.