Biedrībai “Papardes zieds” ir svarīgi, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs zinātu savas seksuālās un reproduktīvās tiesības, būtu gatavs uzņemties atbildību par savu rīcību un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Veselība un ievērotas katra iedzīvotāja seksuālās un reproduktīvās tiesības ir jebkuras nācijas laimīgas dzīves pamats.

Lai to panāktu, “Papardes zieds” strādā jau 23 gadus. Esam viena no vecākajām un lielākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, ar kuras viedokli rēķinās gan mediji, gan politiķi gan valsts un pašvaldību institūcijas. Esam zinošs padomdevējs jauniešiem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Ko mēs darām?

Katru gadu “Papardes zieds” īsteno 10–15 projektus, kurus atbalsta Latvijas valsts un pašvaldību institūcijas, Eiropas un pasaules mēroga starptautiskas organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas. Starp veiksmīgi paveiktiem darbiem jāmin izglītojoši pasākumi gan jauniešiem un viņu vecākiem, gan arī izglītības jomas profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, informatīvo materiālu un izglītojošu īsfilmu veidošana, interešu aizstāvības darbs, lai sakārtotu likumdošanas bāzi seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Lai uzrunātu jauniešus viņiem saprotamā veidā par veselību, daudzveidību, iekļaušanu, aizrautību un brīvprātību, biedrība izveidojusi blogu ziedam.lv. kurš īsā laikā ir izpelnījies jauniešu interesi.

Kādam mērķim ziedot ?

Lai turpinātu darbu tikpat kvalitatīvi un vērienīgi, biedrībai “Papardes zieds” ir ļoti nepieciešams ziedotāju atbalsts:

  1. Dalībai vasaras festivālos, lai uzrunātu un informētu jauniešus par seksuāli reproduktīvo veselību un tiesībām.
  2. Izglītojošām nodarbībām Latvijas skolās, kuru mērķis ir sniegt skolniekiem kvalitatīvu informāciju, kura pietrūkst skolu programmās.
  3. Izglītojošiem semināriem sabiedrības veselības un medicīnas studentiem par seksuālo un reproduktīvo veselību.
  4. Izglītojošu īsfilmu bērniem un vecākiem veidošanai.
  5. Mūsdienīgu informatīvu materiālu dažādām mērķauditorijām veidošanai un izplatīšanai.

Biedrības “Papardes zieds” bankas rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081
Konta īpašnieks: biedrība “Papardes zieds”
Reģistrācijas numurs: 40008010971

Nodokļu atlaides privātpersonām

Ja Tu ziedo kā privātpersona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.