Aktīvie projekti un projektu arhīvs

Projekti

Jau vairāk nekā 26 gadus „Papardes zieds” īsteno dažādu veidu vietējos un starptautiskos projektus. Uzziniet vairāk gan par pabeigtajiem, gan par pašreiz aktīvajiem projektiem.

Projekts “Seksuālās un reproduktīvās veselības izglītība Rīgas bez ģimenes aprūpes palikušajiem jauniešiem un viņu aprūpētājiem”

Projekts “Seksuālās un reproduktīvās veselības izglītība Rīgas bez ģimenes aprūpes palikušajiem jauniešiem un viņu aprūpētājiem”

Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums (2023-2025)

Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums (2023-2025)

SIF ĢDP NVO 2024 projekts “Izglītojoši materiāli vieglajā valodā par pārmaiņām pusaudžu vecumā un attiecību veidošanu – praktisks atbalsts jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ģimenēm”

SIF ĢDP NVO 2024 projekts “Izglītojoši materiāli vieglajā valodā par pārmaiņām pusaudžu vecumā un attiecību veidošanu – praktisks atbalsts jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ģimenēm”

SIF NVOF 2023 projekts “Mūsdienīga, kvalitatīva un vienlīdzīga seksuālās veselības izglītība visiem Latvijas bērniem un jauniešiem”

SIF NVOF 2023 projekts “Mūsdienīga, kvalitatīva un vienlīdzīga seksuālās veselības izglītība visiem Latvijas bērniem un jauniešiem”

SIF ĢDP NVO 2023 projekts “Atbalsts ģimenēm, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā”

SIF ĢDP NVO 2023 projekts “Atbalsts ģimenēm, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā”

SIF NVOF 2022 projekts “Stiprinām Papardes ziedu”

SIF NVOF 2022 projekts “Stiprinām Papardes ziedu”

Atbalsts biedrības “Papardes zieds” ilgtermiņa darbībai

Atbalsts biedrības “Papardes zieds” ilgtermiņa darbībai

Veselības izglītības kampaņa “Pasargā savējo!”

Veselības izglītības kampaņa “Pasargā savējo!”

“Amaze” filmiņas latviešu valodā

“Amaze” filmiņas latviešu valodā

Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbības un psihologa konsultācijas tiešsaistē jauniešiem Latgalē

Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbības un psihologa konsultācijas tiešsaistē jauniešiem Latgalē

Psihiskās veselības atbalsta grupas digitālajā vidē 7.-12 klašu skolēniem Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai

Psihiskās veselības atbalsta grupas digitālajā vidē 7.-12 klašu skolēniem Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai

Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvība 2021. gadā

Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvība 2021. gadā

Bezmaksas nodarbības “Reproduktīvas veselības nodarbības 4. – 9. klašu meitenēm un zēniem” Rīgā

Bezmaksas nodarbības “Reproduktīvas veselības nodarbības 4. – 9. klašu meitenēm un zēniem” Rīgā

Youth SpectActors

Youth SpectActors

HIV/AIDS nodarbības Latvijas vidusskolās

HIV/AIDS nodarbības Latvijas vidusskolās

Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019. gadā

Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019. gadā

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Citi laiki – citas vērtības? Kā mainoties tehnoloģijām mainās jauniešu paradumi un uztvere

Citi laiki – citas vērtības? Kā mainoties tehnoloģijām mainās jauniešu paradumi un uztvere

Neformālās izglītības nodarbības jauniešiem

Neformālās izglītības nodarbības jauniešiem

Esošās vērtības, labāki rāmji – veidot viedokli par seksuālās veselības izglītību Latvijas sabiedrībā

Esošās vērtības, labāki rāmji – veidot viedokli par seksuālās veselības izglītību Latvijas sabiedrībā

Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām

Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām

Neformālās izglītības nodarbības skolās

Neformālās izglītības nodarbības skolās

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm.

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm.

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes iepirkums (identifikācijas numurs LP 2016/26 RIK)

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes iepirkums (identifikācijas numurs LP 2016/26 RIK)

21. gadsimts: Meiteņu pašapziņas stiprināšana Baltijā

21. gadsimts: Meiteņu pašapziņas stiprināšana Baltijā

Es augu vesels

Es augu vesels

NVO koalīcija “Cenzūrai Nē”

NVO koalīcija “Cenzūrai Nē”

REACH. MOVE. CHANGE.

REACH. MOVE. CHANGE.

Projekts “Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā”

Projekts “Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā”

Reach. Move. Change.

Reach. Move. Change.

Projekts vecākiem viņu bērnu seksuālai izglītošanai – ASK

Projekts vecākiem viņu bērnu seksuālai izglītošanai – ASK