Noslēgts

Atbalsts biedrības “Papardes zieds” ilgtermiņa darbībai

9. februāris, 2022

Projektu “Atbalsts biedrības “Papardes zieds” ilgtermiņa darbībai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 2022. un 2023. gadā kopējais finansiālais atbalsts ir 100 000 EUR.

“Papardes zieds” ir vienīgā organizācija Latvijā, kas konsekventi īsteno seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību izglītību un interešu aizstāvību. Tās darba rezultāts ir vidēji 10000 izglītotu jauniešu visā Latvijā, tai skaitā jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, izstrādātas un īstenotas dažādas speciālistu sagatavošanas programmas, lai viņi tālāk varētu īstenot seksuālās un reproduktīvās veselības izglītību. Pastāvīga un mērķtiecīga interešu aizstāvības darba rezultāts ir ekspertu viedokļa paušana un mērķgrupas pārstāvniecība dažādu valsts politikas dokumentu apspriešanas sanāskmēs un uzraugot šo dokumentu ieviešanu, kā arī iniciējot jaunas likumu un noteikumu normas, kas nodrošina ikviena iedzīvotāja, īpaši mazaizsargāto grupu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.

AIF atbalsts palīdz nodrošināt organizācijas ilgtermiņa darbu, lai Latvijā tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.Skatīt ar šo projektu saistītās aktualitātes