Pakalpojumi

Semināri un vecāku sapulces

„Papardes zieds” piedāvā seminārus dažādām mērķgrupām: skolotājiem un klašu audzinātājiem, speciālo skolu pedagogiem, speciālistiem un aprūpes darbiniekiem. Semināru galvenais nolūks ir sniegt pedagogiem visaptverošu informāciju par to, kā runāt ar skolēniem un jauniešiem par dažādiem tematiem — seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecībām, atkarībām — kā arī par citiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

 

Vecāku sapulces tiek organizētas grupās vai individuāli. Mērķis: palīdzēt vecākiem saprast bērnu emocionālo un seksuālo attīstību attiecīgajā vecuma posmā un vērst uzmanību būtiskajām tēmām, kuras pārrunāt ar bērniem.

Vecāku sapulces

Par bērnu izglītošanu par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem sapulces laikā:

  • ar vecākiem tiks pārrunāti aktuālākie problēmjautājumi atbilstosā vecuma posmā;
  • tiks doti padomi, kādā veidā, kurā vecumā un kuri jautājumi būtu svarīgi, lai par tiem vecāki runātu ar bērniem;
  • būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkrētām situācijām, kuras vecākiem radušās saskarsmē ar bērniem;
  • tiks pārrunātas reāli notikušas situācijas un to risinājumi;
  • tiks piedāvāta informācija par sociālo tīklu lietošanas paradumiem bērnu un jauniešu vidē un to potenciālo ietekmi paštēla veidošanā.

Par pusaudžu psihisko veselību sapulces laikā tiek apskatīti šādi jautājumi:

  • pusaudžu psihiskā veselība;
  • iespējamās emocionālās grūtības un ar tām saistītie riski;
  • digitālās kultūras ietekme uz jaunieša psihisko veselību – izaicinājumi un iespējamie risinājumi;
  • atbalsta iespējas.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju par vecāku sapulču saturu, norisi un pieteikšanās kārtību: rakstiet uz epastu info@papardeszieds.lv , vai arī zvaniet vai rakstiet īsziņu uz +37126516234 (arī lietotnē “WhatsApp”) 

Semināru saraksts

Semināru norise un papildinformācija

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju par semināru saturu un norisi. 

Rakstiet uz e-pastu info@papardeszieds.lv, vai arī zvaniet vai rakstiet īsziņu uz +37126515234 (arī lietotnē „WhatsApp”).

Semināru vada:

Biedrības “Papardes zieds” apmācīti, profesionāli semināra vadītāji

Semināru vieta:

Līdz 20 dalībnieku grupām: vienojoties ar pasūtītāju.

Semināru ilgums:

Grupām līdz 20 dalībniekiem: 16 stundu seminārs (2 dienas) un 4 stundas patstāvīgā darba.