Biedrības „Papardes zieds” speciālistu piedāvātie

pakalpojumi

Mūsu speciālistu komanda ir sagatavojusi daudzveidīgus pakalpojumus: seminārus, nodarbības, konsultācijas, kā arī dažādu veidu izglītojošos materiālus pedagogiem, jauniešiem, skolēniem un vecākiem.

Nodarbības

Izglītojošas un informatīvas programmas un nodarbības dažādu vecuma grupu jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, atkarību profilaksi un garīgo veselību.

Konsultācijas

Individuālas konsultācijas dažādu vecumu bērniem un jauniešiem par pārmaiņām ķermenī pubertātes laikā, menstruālo ciklu, higiēnu, emocionālajām pārmaiņām, veselīgām attiecībām, mīlestību, seksu un citiem aktuāliem tematiem.

GRT

Izglītojošas nodarbības cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem par higiēnu, ķermeni, drošību un veselīgām attiecībām, atbalsts viņu vecākiem un aprūpes personām.

Pieaugušajiem

Semināri un vecāku sapulces dažādām mērķgrupām: skolotājiem un klašu audzinātājiem, speciālo skolu pedagogiem, speciālistiem un aprūpes darbiniekiem, vecākiem.

Iesaistošas aktivitātes

Āra spēles, galda spēles, viktorīnas, stafetes, atrakcijas festivālos, studentu pasākumos, vecmeitu/vecpuišu ballītēs, dārza svētkos, burziņos u.c. pasākumos.

Psihologs - drīzumā

Individuālas psihologa konsultācijas un atbalsta grupas bērniem un jauniešiem. Konsultācijas notiek gan klātienē, gan attāli.