Par mums

Biedrības „Papardes zieds” padome

Padomes locekļu galvenais uzdevums ir pildīt biedrības pastāvīgi funkcionējošās zemākās lēmējinstitūcijas pienākumus:

  • plānot, pieņemt un uzraudzīt biedrības lēmumu īstenošanu atbilstoši apstiprinātajām stratēģijām un vērtībām,
  • sniegt padomus un ekspertu atzinumus biedrības darbiniekiem dažādos jautājumos, lai efektīvāk sasniegtu rezultātus.

Biedrības „Papardes zieds” padome sastāv no 9 personām, kuras aizklātā balsojumā uz 3 gadiem ieceļ biedru kopsapulce. Biedrības „Papardes zieds” statūtos ir paredzēts, ka padomes sastāvā ir jābūt vismaz 5 sievietēm un 2 jauniešiem/jaunietēm. Padomes prezidents ir biedrības publiskais pārstāvis. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

„Biedrības Papardes zieds padome ir atbalsts organizācijas mērķu sasniegšanai. Tā apvieno dažādu profesionāļu redzējumu, zināšanas un darbu, lai veicinātu veselību, daudzveidību un iekļaujošu Latvijas sabiedrību. Iesaisties biedrībā arī Tu, darīsim lielas lietas kopā!”

Artūrs Kaļva

Padomes prezidents

Artūrs Kaļva

Artūrs Kaļva

Padomes prezidents

Dermatologs, venerologs

Aivars Cīrulis

Aivars Cīrulis

Biedrības viceprezidents

Bioloģijas doktors

Anna Kornete

Anna Kornete

Padomes locekle

Ginekoloģe, dzemdību speciāliste

Līna Austra Putāne

Līna Austra Putāne

Padomes locekle

Jauniete, LPA politikas koordinatore

Kārlis Igals

Kārlis Igals

Biedrības mantzinis

Uzņēmējs

Ieva Pūce

Ieva Pūce

Padomes locekle

Jauniete, psiholoģijas studente

Jekaterina Kalēja

Jekaterina Kalēja

Padomes locekle

Klīniskā un veselības psiholoģe

Marta Luīza Zīverte

Marta Luīza Zīverte

Padomes locekle

Jauniete, medicīnas studente

Linda Curika

Linda Curika

Padomes locekle

Stratēģiskās komunikācijas eksperte