Par mums

Biedrības „Papardes zieds” padome

Padomes locekļu galvenais uzdevums ir pildīt biedrības pastāvīgi funkcionējošās zemākās lēmējinstitūcijas pienākumus:

  • plānot, pieņemt un uzraudzīt biedrības lēmumu īstenošanu atbilstoši apstiprinātajām stratēģijām un vērtībām,
  • sniegt padomus un ekspertu atzinumus biedrības darbiniekiem dažādos jautājumos, lai efektīvāk sasniegtu rezultātus.

Biedrības „Papardes zieds” padome sastāv no 9 personām, kuras aizklātā balsojumā uz 3 gadiem ieceļ biedru kopsapulce. Biedrības „Papardes zieds” statūtos ir paredzēts, ka padomes sastāvā ir jābūt vismaz 5 sievietēm un 2 jauniešiem/jaunietēm. Padomes prezidents ir biedrības publiskais pārstāvis. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi 3 mēnešos.

Papardes zieda komanda

„Padomei ir vērotājas loma biedrības „Papardes zieds” uzdevumu īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Tās dalībnieki periodiski pauž viedokli vai sniedz ieteikumus par organizācijas darbu. Padomi ievēlē no biedru vidus, tādēļ tā nav pārāka par pašu organizāciju un pastāv līdzās visiem, kas ikdienā nodrošina organizācijas darbu vai citādi atbalsta organizācijas mērķus.

Reinis Āboltiņš

Padomes prezidents

Artūrs

Artūrs

Padomes prezidents

Aivars Cīrulis

Aivars Cīrulis

Padomes loceklis

Anna Kornete

Anna Kornete

Padomes locekle

Līna Austra Putāne

Līna Austra Putāne

Padomes locekle

Kārlis Igals

Kārlis Igals

Padomes loceklis

Uzņēmējs

Ieva Pūce

Ieva Pūce

Padomes locekle

Jauniete, psiholoģijas studente

Jekaterina Kalēja

Jekaterina Kalēja

Padomes locekle

Marta Luīza Zīverte

Marta Luīza Zīverte

Padomes locekle

Linda Curika

Linda Curika

Padomes locekle

Stratēģiskās komunikācijas eksperte