Par mums

Biedrība “Papardes zieds”

„Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas jau gandrīz 30 gadus visā Latvijā sekmīgi strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā.

Biedrība „Papardes zieds” ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 1994. gadā. Kopš 2000. gada biedrība „Papardes zieds” ir pilntiesīga Starptautiskās ģimenes plānošanas federācijas (International Planned Parenthood Federation, IPPF) biedre. Biedrība izstrādā seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmas un vada nodarbības jauniešiem, tostarp ar intelektuālās attīstības traucējumiem, vecākiem un profesionāļiem, kā arī ierosina un iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī.

Mūsu sasniegumi skaitļos un darbos

Ar savu darbību esam snieguši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselībā.

novadītu nodarbību un semināru

izglītotu jauniešu un pedagogu

brīvprātīgo, privātpersonu, profesionāļu un uzņēmumu ir atbalstījuši mūs

Mūsu vērtības

Veselība

Uzskatām, ka seksuālā un reproduktīvā veselība ir būtiska katra indivīda fiziskās, garīgās un sociālās labklājības daļa.

Daudzveidība

Cienām visus neatkarīgi no vecuma, dzimuma, statusa, identitātes, seksuālās orientācijas vai tās izpausmes veida.

Iekļaušana

Atbalstām neaizsargāto grupu seksuālās tiesības, strādājam, lai katram indivīdam būtu tiesības saņemt cieņu, augstas kvalitātes pakalpojumus un brīvi lemt par savu ķermeni un seksuālo dzīvi.

Aizrautība

Ikviens (darbinieki, biedri, padome, brīvprātīgie) izprot organizācijas mērķus un aizrautīgi un dedzīgi strādā organizācijas labā.

Brīvprātība

Pamatvērtība, kas nodrošina organizācijas pastāvēšanu un virzību uz misijas izpildi.

Pārstavniecība

Eiropas reģiona Starptautiskā Ģimenes plānošanas federācija
ASTRA (Centrāleiropas un Austrumeiropas organizāciju tīkls sievietes reproduktīvās veselības un tiesību aizstāvībai)
YouAct (Eiropas jauniešu asociācija seksuālo un reproduktīvo tiesību aizstāvībai)
Kontracepcijas un reproduktīvās veselības Eiropas asociācija
Latvijas Jaunatnes padome
Latvijas Pilsoniskā alianse
LAPAS (Latvijas platforma attīstības sadarbībai)

Mūsu izvirzītie mērķi laikposmam
no 2023. līdz 2026. gadam

Pieejama kontracepcija sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, jauniešiem

Seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbības katrā skolā

Profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem, ir izglītoti ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītos jautājumos

STI, HIV izplatības ierobežošana, stigmas mazināšana, sabiedrības izglītošana un valsts institūciju iesaiste šī mērķa sasniegšanā

No valsts budžeta samaksāta kontracepcija dažādām sabiedrības grupām

jauniešiem, sociālās atstumtības riskam pakļautām sievietēm, personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Pieejama, kvalitatīva, mūsdienīga un visaptveroša seksuālā izglītība visiem jauniešiem Latvijā

gan skolas programmu, gan sagatavotu pedagogu ziņā

Sabiedrības veselības rādītāju uzlabošana

Izdot saistīti seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību grāmatu

Lēmējpersonas valsts un pašvaldību līmenī īsteno seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību un dzimumu līdztiesības politiku

Seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumi ir pieejami visiem

it sevišķi marginālajām un sociālajam riskam pakļautajām grupām, kam piekļuve pakalpojumiem ir apgrūtināta

Sadarbības partneri

Centrs drošai bērnībai "Dardedze"
Latvijas Drošāka interneta centrs
Latvijas Jauno ārstu asociācija
Psihologi par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai
Biedrība "Centrs Marta"
Latvijas Jaunatnes padome
Jaunatnes organizācija "Protests"
Biedrība "AGIHAS"
Biedrība ģimenes atbalstam "Tēvi"