“Papades zieds” pārstāv Latviju Centrālās un Austrumeiropas seksuālās un reproduktīvās veselības organizācijas ASTRA biedru pasākumā “United in the face of crisis of the war in Ukraine” Varšavā

10. oktobris, 2022 | AIF atbalsts, Profesionāļiem

Šā gada pavasarī “Papardes Zieds”, reağējot uz nežēlīgo Krievijas karavīru vardarbību pret Ukrainas sievietēm, ziedoja un nosūtīja Ukrainai medikamentozā aborta preperātus cietušajām sievietēm. Aizvadītajā nedēļā Centrālās un Austrumeiropas seksuālās un reproduktīvās veselības organizācijas ASTRA rīkotajā biedru pasākumā “United in the face of crisis of the war in Ukraine” Varšavā par to no sirds pateicās Ukrainas “Sieviešu veselības un ğimenes plānošanas labdarības fonda”/ “Благодійний Фонд “Здоров’я жінки і планування сім’ї” pārstāve Galina Maistruk, piebilstot, ka neviens atbalsts nav par mazu, ja runājam par sieviešu drošību un seksuālo veselību kara skartajos Ukrainas reğionos.

Organizācijas ASTRA Network sastāvā ir 40 organizācijas no 20 valstīm, arī biedrība “Papardes Zieds”, pārstāvot Latviju. ASTRA iestājas par pilnīgu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRHR) ieviešanu, īpašu uzmanību veltot sieviešu SRHR tieši Centrālajā un Austrumeiropā.

Organizācijas biedri, tajā skaitā “Papardes Zieds”, vēlas mainīt dzimumu varas attiecību sabiedrībā, lai sievietes, meitenes, vīrieši un zēni varētu baudīt savas seksuālās un reproduktīvās tiesības un būt vienlīdzīgi, brīvi un dzīvot cienīgi.

Ukrainas notikumu kontekstā šobrīd ASTRA uzmanība pastiprināti ir tikusi veltīta tieši Ukrainas sieviešu seksuālās drošības jautājumiem un veidiem, kā to uzlabot. Pasākuma ietvaros tika akcentēti dažādi ar sieviešu seksuālo veselību un drošību saistīti izaicinājumi, kā arī apzināti šībrīža būtiskākie šķēršļi aktīvistu darbam un sieviešu tiesību aizstāvībai reğionā. Darba grupu rezultātā pasākumā tika izstrādāta “ASTRA Varšavas deklarācija” / “ASTRA’s Warsaw Declaration”, kura tiks publicēta tuvākajā laikā.

ASTRA Network: https://astra.org.pl/

Galinas Maistruk  “Sieviešu veselības un ğimenes plānošanas labdarības fonds” : http://www.womanhealth.org.ua/

SRHR: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sexual_and_reproductive_health_and_rights

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības