Bezmaksas psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbības un psihologa konsultācijas tiešsaistē jauniešiem Latgalē

3. augusts, 2021 | Jauniešiem, Raksti

 

Laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 5. decembrim biedrība „Papardes zieds” piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā programmā „Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Projekta ietvaros paredzēts īstenot tiešsaistes grupu nodarbības par psihisko veselību, kā arī nodrošināt bezmaksas psihologa konsultācijas Latgales jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

„Papardes zieds” veiktā izpēte Latgales reģionā rāda, ka daudzu jauniešu psihiskā veselība šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Redzamas nomāktības un izolētības sajūtas pazīmes, piemēram, puse no aptaujātajiem jauniešiem norādījuši, ka nekad vai tikai dažreiz spēj rast prieku, 26,3% atzinuši, ka bieži vai gandrīz visu laiku jūtas vientuļi. Saskaņā ar rezultātiem 19 % aptaujāto Latgales jauniešu vismaz reizi ir domājuši par pašnāvību, savukārt 5,2 % par savas dzīves izbeigšanu domā bieži vai gandrīz visu laiku. Jaunieši savās atbildēs atzīst emociju vadības grūtības, paaugstinātu stresa līmeni un nepietiekamas zināšanas, kā to noturēt veselīgā līmenī. Apmēram puse aptaujāto norādījuši, ka savā ikdienā nesaņem pietiekami daudz atbalsta, lai justos labāk.

Reaģējot uz esošo situāciju, biedrība “Papardes zieds” piedāvā psiholoģiskā atbalsta grupas jauniešiem. Grupas dalībniekiem, kuri nodarbības laikā ir sapratuši, ka vēlētos sarunu ar psihologu, tiek piedāvāts pieteikties 1 līdz 2 bezmaksas psihologa konsultācijām, kuru laikā ir iespējams gūt atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, kā arī izstrādāt turpmākās rīcības plānu.

Vecuma grupa: 13 – 25 gadi

Atbalsta grupu nodarbības mērķis: Veicināt izpratni par psihiskās veselības nozīmi, sniegt psiholoģisko atbalstu, normalizēt emocijas un to nozīmi jaunieša dzīvē, uzlabot zināšanas par iespējamajām psihoemocionālajām grūtībām un to risināšanas iespējām.

Galvenie pārrunājamie jautājumi:

  • Sabiedrībā valdošie priekšstati par psihisko veselību
  • Emocijas, to atpazīšana, vadīšana un nozīme cilvēka dzīvē
  • Stress, tā cēloņi, izpausmes, sekas un mazināšanas taktikas
  • Biežāk sastopamās psihiskās veselības grūtības jauniešu vidū (trauksme, depresija)
  • Kā rīkoties, lai palīdzētu sev un citiem, kur meklēt palīdzību, ja nācies saskarties ar psihiskās veselības traucējumiem

Atbalsta grupas norise:

  • Vienas atbalsta grupas nodarbības ilgums ir 60-90 minūtes
  • Nodarbības vada izglītoti veselības veicināšanas konsultanti (sabiedrības veselības speciālisti, psihologi u.c. speciālisti)
  • Nodarbības tiek organizētas ZOOM platformā, bet nodarbību vadītāji ir pazīstami arī ar Microsoft Teams un Google platformām, un ir spējīgi pielāgoties skolas vajadzībām
  • Pēc nodarbības tās dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties individuālai psihologa konsultācijai

 

Piedāvājums attiecas uz Līvānu novadu, Preiļu novadu, Riebiņu pagastu, Krāslavas novadu, Rēzeknes valstpilsētu un Rēzeknes novadu

Pieteikšanās:

Lai pieteiktu klasi vai grupu, aizpildiet šo pieteikuma formu: https://ej.uz/pieteikt_grupu vai rakstiet luize@papardeszieds.lv, vai zvaniet 26515234

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības