KAROGU SISTĒMA

23. februāris, 2023 | Profesionāļiem

Bērnu un jauniešu seksuālā uzvedība ir ļoti daudzpusīgs temats. Runājot par seksuālo uzvedību, iespējams diskutēt gan par veselīgu un visiem pieņemamu ķermeņa un sevis izzināšanu, gan arī par nepieļaujamām situācijām, kas saistītas ar spēka pielietošanu un vardarbību. Cilvēkam, kurš strādā ar bērniem ir jāspēj atšķirt un rīkoties, kad tiek novērota noteikta veida seksuālā uzvedība.

Seksuālo robežu pārkāpšana ir globāla problēma. Pētījumi rāda, ka 20% meiteņu un 8% zēnu ir piedzīvojuši kādu no seksuālās vardarbības veidiem. Transgresīva seksuāla uzvedība variē no viegliem apvainojumiem un nevēlamas pieskaršanās līdz pat nopietnai seksuālai vardarbībai. 

“TRANSGRESĪVA UZVEDĪBA” – robežu pārkāpjoša uzvedība

“Karogu sistēma” ir metodoloģisks materiāls, kurā iekļauti skaidrojumi par bērnu un jauniešu seksuālo attīstību un uzvedību, seksualitāti un robežu noteikšanu. Saskaroties ar tik sensitīvu tēmu kā bērnu seksuālā uzvedība, ir viegli apjukt, mēģinot noteikt, kas ir pieņemams un kas ne, tāpēc šī metode nāk talkā ar sešiem kritērijiem, kas palīdz speciālistam izvērtēt katru gadījumu. Sistēmas aprakstā tiek definētas vēlamās speciālista prasmes un iemaņas, kā arī izveidots ceļvedis metožu apgūšanai. Metode paredz ne tikai situācijas identificēšanu un objektīvu izvērtēšanu, bet arī korektu speciālista atbildes reakcijas veidošanu. 

Metodes mērķis ir būt par preventīvu līdzekli un arī instrumentu, kas sniedz vadlīnijas un darba rāmi katram, kurš strādā ar bērniem un jauniešiem. Tās uzdevums ir veicināt diskusiju par seksualitāti, vēlmēm un robežām, kā arī par to, kādi ir transgresīvas seksuālas uzvedības kritēriji, tādējādi mazinot un potenciāli novēršot nepieņemamu seksuālo uzvedību bērnu un jauniešu starpā. Daudzi pieaugušie šobrīd nejūtas droši par to, kas ir un kas nav pieņemams, kad runā par bērna seksualitāti. “Karogu sistēma” profesionāļiem ļauj celt kompetenci. 

“Karogu sistēma” ir radīta Beļģijā, programmu izveidojis Flāmu seksuālās veselības centrs “Sensoa”. Kopā ar Rutgers – starptautisko seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību centru – izveidots partneru tīkls, kas strādā pie tā, lai cilvēki spētu būt brīvi savās seksuālajās un reproduktīvajās izvēlēs, respektējot citu tiesības. Programma tiek pilnveidota jau no 2008. gada, un, sākot ar 2017. gadu, tiek piesaistīti starptautiski partneri, kas strādā pie tā, lai integrētu metodi savās valstīs. Vairākas Eiropas valstis (piemēram, Austrija, Albānija, Francija, Serbija Spānija un daudzas citas) ir interesējušās par “Karogu sistēmas” integrēšanu savās valstīs un kultūrās. Igaunijā jau šobrīd notiek aktīva “Karogu sistēmas” ieviešana. Kaimiņvalstī veikts grāmatas, rakstu un citu materiālu tulkojums, kā arī ir izveidota treniņu programma, kuru šobrīd apguvuši jau vairāk kā 50 cilvēki no dažādiem sektoriem. 

Beļģijā “Karogu sistēma” ir attīstīta un pilnveidota, to izmantojot dažādās nozarēs, kā, piemēram, sportā, izglītībā, kā arī darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Izstrādāti papildmateriāli arī pieaugušajiem. Beļģu veiktās izpētes liecina, ka metode sevi ir pierādījusi kā efektīvu. 

Nīderlandē “Karogu sistēma” jau no 2010. gada tiek izmantota kā pamats kvalitātes kontrolei, ko izmanto Movisie – Nīderlandes nacionālas ekspertīzes centrs, kas specializējas sociālo problēmu risināšanā. 2012. gadā tika realizēts vienu miljonu vērts projekts, kurā “Karogu sistēma” tika integrēta “residential youth care” organizācijās un lietišķo zinātņu universitātēs.

Latvijā biedrība “Papardes zieds” ir aktīvi darbojusies “Karogu sistēmas” izpētē, veicot materiālu padziļinātu analīzi un to pielāgošanu vietējām vajadzībām. Organizācijas speciālisti ir apguvuši metodi īpašās apmācībās Briselē un jau drīzumā šādas apmācības, kā arī materiālu pieejamību nodrošinās arī citiem Latvijas speciālistiem.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības