Noslēgts

Projekts “Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā”

1. marts, 2017

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. februāris – 2017. gada 31. oktobris

Projekta mērķis:

Iesaistīt jaunus jomas speciālistus un brīvprātīgos  un piedaloties Latvijas Republikas Saeimas komisiju un apakškomisiju darba grupu sēdēs, sekot līdz nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas procesam un rīkojot interešu aizstāvības pasākumu lēmumpieņēmējiem, nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

Projekts atbilst programmas mērķim, jo:

 • nodrošina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos;
 • sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, īpaši veselības jomā
 • veicina demokrātisku valsts pārvaldību;
 • rūpējas par sabiedrības, īpaši tās mazāk aizsargāto grupu interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu nodrošināšanu.

Projekta aktivitātes 2017.gadā:

 • Seksuālās un reproduktīvās veselības ekspertu līdzdalība:
  1. Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs;
  2. ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs.Seksuālās un reproduktīvās veselības ekspertu tikšanās ar Latvijas Republikas Saeimas deputātiem, ministriju un valsts pārvaldes iestāžu ierēdņiem.
 • Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, lai plānotu un īstenotu kopīgus pasākumus seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā.
 • Brīvprātīgo jauniešu iesaistīšana;
  1. ilgstošā un regulārā nevalstiskās organizācijas darbā ;
  2. vienreizējās aktivitātēs piedaloties akcijās, veidojot videosižetus un viedokļrakstus.
 • Biedrības „Papardes zieds” atzinumu sniegšana Veselības ministrijai  seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību interešu aizstāvībā.

Atzinums par Veselības ministrijas politikas plānošanas dokumenta „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018. – 2020. gadam” projektu.

 • Izglītojošs pasākums 2017. gada 30. maijā Latvijas Republikas Saeimā par kontracepcijas pieejamību mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Aktivitātes mērķis ir informēt politiķus un veidot viņos sapratni par drošas un pieejamas kontracepcijas nozīmi iedzīvotāju veselības veicināšanā, neplānotu grūtniecību pārtraukšanas skaita mazināšanā, pozitīvas reproduktīvās veselības veicināšanā.
 • Publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jautājumiem.

Projektu finansē:

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta  „NVO fonda”līdzekļiem.