Noslēgts

Projekts “Seksuālās un reproduktīvās veselības izglītība Rīgas bez ģimenes aprūpes palikušajiem jauniešiem un viņu aprūpētājiem”

22. marts, 2024

Projekta finansēšanas līguma nr. RAIC-24-48-lī

Projekts sekmēs Rīgas bez ģimenes aprūpes palikušo jauniešu izpratni par norisēm ķermenī, vienlīdzīgām, savsarpēji atbildīgām un nevardarbīgam attiecībām, lai veicinātu izpratni par personīgo un citu cilvēku drošību, kā arī nodrošinās to speciālistu, kuri ikdienā ar šiem jauniešiem strādā, zināšanas par cilvēka seksuālitātes attīstību un dažādām uzvedības izpausmēm, to vērtējumiem un pieaugušo rīcībām.

Projekta ietvaros:

  1. notiks nodarbības sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem (14 – 25 gadi) 3 grupās (līdz 10 dalībniekiem katrā) par virkni ar seksuālāo un reproduktīvo veselību un nevardarbīgām attiecībām saistītiem jautājumiem. Kopā nodarbībās būs piedalījušies apmēram 30 jaunieši;

Nodarbību tēmas:

  • Drošas romantiskas attiecības;
  • Kontracepcija, STI un HIV/AIDS;
  • Vardarbība pāra attiecībās.
  1. notiks 2 dienu seminārs Rīgas Domes Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālās aprūpes centra apmēram 25 darbiniekiem, kurā viņi iepazīsies ar seksuālās uzvedības izvērtēšanas un seksuāli trasnsgresīvas (robežas pārkāpjošas) uzvedības novēršanas metodēm un materiāliem, to lietojumu un jēgu;
  2. tiks sagatavots un publicēts viedokļraksts par to, cik aktuāla riska grupas jauniešiem ir izpratnes veidošana par savu ķermeni, par attiecībām, veselības paradumiem, paštēla stiprināšana, un par to, kāda ir pašreizējā situācija, iespējas, iespējamie profesionālie un sistēmiskie risinājumi. 

Projekts sagatavots un tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Rīgas Domes Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centru. 

Īstenošanas laiks: 2024. gada 1. marts līdz 30. jūnijs.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.