Noslēgts

Youth SpectActors

7. janvāris, 2021

Sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai

Projekts pievērš uzmanību dzimumu stereotipos balstītās vardarbības problēmas risināšanai. Vardarbība, kas balstās patriarhālā dzimumu lomu uztveres tradīcijā, binārā dzimumu lomu priekšstatā un izpaudumā, ir plaši izplatīta. Jaunieši ir projekta galvenā mērķa grupa, jo tieši viņus dzimumu stereotipos balstītā vardarbība ietekmē vismaz trejādi – kā upurus, kā pāridarītājus un kā lieciniekus. Tādējādi tieši jauniešiem ir nozīmīga loma iesīkstējušu paradigmu izpratnē un maiņā.

Projekta mērķis ir izglītot 12-25 gadīgus jauniešus par dzimumu lomās, stereotipos un uzvedībā balstītām vardarbīgām praksēm, izmantojot sociālā teātra metodiku.

Galvenie uzdevumi ir:

 • Stiprināt nacionālo partneru (Latvijā – biedrība “Papardes zieds”) veiktspēju izmantot sociālā teātra metodiku seksuālās izglītības darbā;
 • Nodrošināt sadarbības partneru – skolu, pašvaldību, jaunatnes organizāciju iespēju strādāt ar jauniešiem par dzimumu stereotipos balstītās vardarbības mazināšanas iespējām;
 • pašiem jauniešiem dot iespēju atpazīt dzimumu stereotipus, mainīt tajos balstītās vardarbīgu attiecību prakses;
 • apkopot un izplatīt gūto pieredzi un labās prakses piemērus tiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, lēmumpieņēmējiem un plašākai sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes:

 • sociālā teātra metodikas apmācības “Papardes zieds’ veselības veicināšanas konsultantiem;
 • metodoloģijas izmēģināšana un adaptācija Latvijas situācijai;
 • sadarbības partneru moderatoru apmācība;
 • nodarbību ciklu norise skolās, jaunatnes organizācijās, pašvaldībās;
 • organizāciju bērnu aizsardzības un darbinieku uzvedības kodeksu vadlīniju pārskatīšana un atjaunošana;
 • izglītojoši informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana;
 • nacionālā un Eiropas līmeņa izpratnes veicināšanas aktivitātes.

Galvenās mērķa grupas:

 • 12-25 gadus veci jaunieši;
 • pedagogi, jaunatnes darbinieku, jauniešu organizāciju līderi;
 • organizācijas un iestādes, kas īsteno seksuālās izglītības programmas un strādā ar jauniešiem.

Projekta īstenotāji:

Galvenais partneris: Serbijas Seksuālās un reproduktīvās veselības asociācija. Partneri: Rumānijas Kontracepcijas un seksualitātes izglītības biedrība, Igaunijas Seksuālās veselības asociācija, Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas Eiropas reģionālais tīkls (Beļģija) un Papardes zieds Latvijā.

Atruna:

Par visu šī projekta ietvaros radīto materiālu saturu ir atbildīga biedrība  “Papardes zieds”. Materiālu saturs nav projekta finansētāju un līdzfinansētāju viedoklis.

Finansējums:

Projekts ‘Youth SpectActors: Sociālā teātra metode darbā ar 12-25 gadīgiem jauniešiem ar dzimumu lomu stereotipiem saistītas vardarbības mazināšanai”. Finansē Eiropas Savienības programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (REC 2014-2020)

Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2019.gadā un valsts budžeta apakšprogrammas 26.01.00 “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” 2020. gadā ietvaros.