Ģimene

8. decembris, 2020 | Jauniešiem, Raksti, Vecākiem

Vārdam ”ģimene” ir vairākas nozīmes. Pat runājot starp draugiem vai dažādu nozaru profesionāļiem, ir lietderīgi vienoties, kas tiek saprasts ar šo vārdu. Piemēram, ķīmijā vārds ģimene var tikt saprasts kā periodiskās tabulas ķīmisko elementu kopums. Nacionālajā enciklopēdijā tiek skaidrots, ka “ģimene kā demogrāfiskais termins nozīmē sociālu grupu, ko veido divas vai vairākas personas, starp kurām pastāv radniecība vai laulība, kurām ir kopīga saimniecība un kuras dzīvo kopīgā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u. c.); šaurākā nozīmē – laulātie un viņu bērni, kamēr tie atrodas nedalītā saimniecībā” (Āboliņa 2015). Savukārt Kembridžas vārdnīca norāda, ka ģimene ir cilvēku grupa, kura ir radniecīga, piemēram, māte, tēvs un viņu bērns.

Kā redzams, Kembridžas un Nacionālās enciklopēdijas skaidrojumi ir līdzīgi – kā pamats ģimenei ir radniecība un/vai laulība. Bet šis skaidrojums nav visaptverošs, jo pastāv audžu ģimenes, ģimenes, kur ir tikai viens no vecākiem, kā arī viendzimuma ģimenes. Es vēlos piedāvāt savu skaidrojumu vārdam “ģimene”, jo tas varētu būt gan visaptverošāks, gan arī iekļaujošāks. Ģimene ir divi vai vairāki cilvēki, kuriem ir kopīgi mērķi un vērtības, ilgtermiņa attiecības un apņemšanās vienam pret otru, un kuri bieži vien dzīvo zem viena jumta. Radniecība un laulība ne vienmēr ir priekšnosacījums labai un stiprai ģimenei. Savā skaidrojumā es vēlos uzsvērt vērtības un kopīgos mērķus.

Domājot par savām vērtībām, drīzāk tiek domāts par to, kas ir svarīgākais katram no mums dzīvē. Katram cilvēkam ir vairākas vērtības ar dažādiem nozīmīguma līmeņiem, kurus tām piešķir. Ir svarīgi norādīt, ka kāda vērtība var būt ļoti nozīmīga mums, bet nenozīmīga citam cilvēkam. Psihologs un pētnieks Švarcs (Schwartz, 2011) ir veltījis lielu daļu savas dzīves, lai pētītu vērtības.  Vēlos arī padalīties ar pieciem punktiem, kuriem piekrīt lielāka daļa pētnieku, kas darbojas ar vērtībām:

  • Vērtības ir uzskati, kuri piesaistīti emocijām;
  • Vērtības motivē, tās balstās mērķos, kurus cilvēki mēģina sasniegt;
  • Vērtības stāv augstāk pār noteiktām darbībām un situācijām. Vērtības ir abstrakti mērķi;
  • Vērtības vada cilvēku darbībās, kā tiek vērtēti cilvēki vai situācijas. Citiem vārdiem, mūsu vērtības ir mūsu morālais kompass;
  • Vērtības ir sakārtotas pēc svarīguma, kas raksturo cilvēku kā personību.

Cilvēciskās vērtības un kopīgus mērķus varētu likt gan attiecību, gan ģimenes pamatā. Katrs cilvēks vēlas būt saprasts, uzklausīts, pieņemts un mīlēts. Un ja saskan vērtības un to svarīgums, tad arī attiecības ir vieglāk būvēt un justies tajās labi un novērtēti. Ir būtiski, ka vērtības piemīt katram, neatkarībā no dzimuma, sociālā statusa, ticības, politiskajiem uzskatiem vai seksuālās orientācijas, utml. Tās ir visaptverošas un universālas, un ir dzinējspēks ģimenes attiecībās.

Autors: Elvis Dudarevs, Mg.Psych

Izmantotā literatūra

 

Image by Prettysleepy from Pixabay

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības