IPPF: Kādēļ mēs neparakstīsim Global Gag Rule?

8. janvāris, 2017 | Vecākiem

2017. gada 23. janvārī ASV prezidents D.Tramps parakstīja rīkojumu par Global Gag Rule jeb Mehiko pilsētas noteikumu darbības atjaunošanu (turpmāk tekstā – GGR). Starptautiskā Ģimenes plānošanas federācija (IPPF) uzskata: katram indivīdam ir tiesības lemt par savu veselību un labklājību. Kā organizācija, kas tiecas aizsargāt un uzlabot sieviešu, vīriešu un bērnu dzīvi visā pasaulē,  IPPF un tās partneri 170 valstīs neatbalstīs politiku, kas noliedz cilvēktiesības un pakļauj riskam sieviešu dzīvību.

GGR liedz ASV finansējumu tādām organizācijām kā IPPF, ja tās izmanto citu donoru ziedotus līdzekļus, lai sniegtu ar abortiem saistītus pakalpojumus, konsultācijas un izsniegtu nosūtījumus, pat ja attiecīgajā valstī aborti ir legalizēti.

GGR sekas

Noteikumi bloķē ļoti svarīgu finansējumu tādiem medicīnas pakalpojumiem kā  kontracepcija, mātes veselība, HIV/AIDS profilakse un ārstēšana jebkurai organizācijai, kas atsakās to parakstīt. Kad GGG parakstīja iepriekšējie no Republikāņu partijas ievēlētie prezidenti, fakti pierādīja, ka šie noteikumi nav samazinājuši abortu skaitu, bet drīzāk, padarot nepieejamus kontracepcijas līdzekļus, ir noveduši pie lielāka nevēlamo grūtniecību un nedrošu abortu skaita.

IPPF ir pasaulē lielākā NVO, kas sniedz kontracepcijas pakalpojumus. Federācija gadu desmitiem ir sadarbojusies ar ASV valdību. Katru dienu ik minūtē mūsu vietējo partneru tīkls visā pasaulē sniedz vairāk nekā 300 pakalpojumu, kopējam kontracepcijas pakalpojumu skitam ik gadu sasniedzot 70 miljonus.

GGR atjaunošana novedīs pie papildu nevēlamām grūtniecībām un neskaitāmām citām nevajadzīgām traumām un nāvēm.

Šie noteikumi nozīmē, ka IPPF zaudēs 100 miljonu ASV dolāru finansējumu pārbaudītajām programmām, kas sniedz visaptverošus ar seksu un reproduktīvo veselību saistītus pakalpojums miljoniem sieviešu un jauniešu, kas citādi dzīvos bez šiem vitāli svarīgiem pakalpojumiem, tostarp sievietēm ciešot no veselības un humanitāro krīžu nastas.

Ilgus gadus USAID programma sniedza milzīgu atbalstu ģimeņu plānošanā, ar gada budžetu, kas pārsniedza 600 miljonus ASV dolāru. Noteikumu darbības atjaunošana nozīmē, ka būs zaudēti gadi, kuros tika panākts progress būtisku pakalpojumu pieejamības uzlabošanā visā pasaulē.

Mēs nevaram liegt un neliegsim pasaules nabadzīgākajām sievietēm pakalpojumus, kas var glābt viņu dzīvību. Mēs sadarbosimies ar valdībām un donoriem, lai aizpildītu „caurumus” finansējumā un pakalpojumu sniegšanā, ko rada GGR noteikumi. Mēs nodrošināsim, lai sievietes varētu izmantot viņu tiesības uz drošu abortu un ģimenes plānošanu.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības