Noslēdzies semināru cikls skolotājiem

5. decembris, 2016 | Vecākiem

Noslēdzies Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sadarbībā ar biedrību „Papardes zieds” īstenotais izglītojošu semināru cikls skolu pedagogu zināšanu pilnveidei par seksuālās un reproduktīvās veselības, personīgās higiēnas un savstarpējo attiecību jautājumiem. Semināri bija paredzēti vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolotājiem un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Semināru cikls ietvaros dažādās Latvijas pilsētās –  Rīgā, Cēsīs, Līvānos, Ogrē, Liepājā, Talsos un Jelgavā – notika 15 semināri.  Tos apmeklēja 288 skolotāji.

Semināru mērķauditorija

Semināru mērķauditorija ir 5.-12. klašu skolotāji un profesionālo izglītības iestāžu  pedagogi, kas pasniedz bioloģiju, sociālās zinības, veselības mācību u.c. mācību priekšmetus. Lai nodrošinātu izglītojamo vecumam piemērotu saturu un darba materiālus, atšķiras semināru programma 5.-6. klašu skolotājiem un tiem pedagogiem, kas pasniedz 7.-12. klasēs. Tāpēc semināru mērķauditorija ir sadalīta divās daļās. Katrā pilsētā notiks divi semināri abu vecumu grupu skolotājiem.

Semināri “Es augu vesels”

Vispārizglītojošo skolu 5.-6. klašu skolotāji semināros „Es augu vesels” apguva zināšanas par cilvēka ķermeni un attīstību, pubertāti, pārmaiņām un atšķirībām ķermenī, dzimumorgāniem, personīgo higiēnu un rūpēm par savu ķermeni. Liela vērība semināros tika pievērsta tādiem attiecību jautājumiem, kā draudzēšanās, atšķirības starp zēnu un meiteņu pasaulēm, izpratne par emocijām un vērtībām, kā arī privātuma cienīšana. Tikpat svarīgas tēmas bija uzticēšanās, godīgums un atbildība savstarpējās attiecībās, kā arī risku apzināšanās attiecībās un vardarbības prevencija.

Semināri “Tava dzīve, Tava izvēle!”

Semināri “Tava dzīve, Tava izvēle!” vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolotājiem un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem aptvēra tādas tēmas, kā kritiska domāšana par pārmaiņām ķermenī, reprodukcija un ģimenes plānošana, kontracepcijas metodes, grūtniecība un dzemdības, kā arī seksuāli transmisīvās saslimšanas un HIV/AIDS. Liela vērība tika pievērsta vardarbībai un tās prevencijai. Attiecību jomā pedagogi tika izglītoti par lēmumu pieņemšanu, dzimumu lomām un stereotipiem, emociju pārvaldīšanu attiecībās, kā arī konfliktu novēršanu un risināšanu.

Semināri tika vadīti, izmantojot principu “mācīties darot”. Tas nozīmē, ka apmācāmajiem tika piedāvāts diskutēt, formulēt savu viedokli, izpētīt, izzināt dažādus ar semināru tematiku saistītos jautājumus. Nozīmīga daļa apmācības tika organizēta, dalībniekiem strādājot nelielās 4-8 dalībnieku darba grupās, tādējādi nodrošinot iespēju un nepieciešamību ikviena dalībnieka iesaistei mācību procesā. Semināra vadītāji deva nelielu teorētisko ieskatu par katru apskatāmo jautājumu. Ņemot vērā, ka dalībnieki ir profesionāļi, norisinājās diskusijas, kas dalībniekiem iepazīt citu kolēģu pieredzi, kā arī izrunāt nedrošību raisošos jautājumus.

Semināri norisinājās Slimību profilakses un kontroles centra iepirkuma “Semināru izveide un īstenošana veselības veicināšanas jautājumos” (iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2016/05) ietvaros.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības