Valsts apmaksāta ģimenes plānošana sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm

25. septembris, 2017 | Vecākiem

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ģimenes plānošanu un uzsvērtu seksuāli reproduktīvās veselības nozīmi ģimenes dzīves veidošanā, 26. septembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ģimenes plānošanas diena. Biedrība “Papardes zieds” par godu šai dienai rosina – valstij ir jāatrod iespēja finansēt ģimenes plānošanu tām sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, kuras to vēlas. Klajā  ir nācis “Papardes zieds” video, kura uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību šai problēmai.

Problēmas raksturojums

Dažādas krīzes situācijas, zemi ienākumi un nepietiekama izglītība, daudz bērnu ģimenē, vientulība, fiziskās un garīgās veselības problēmas, patstāvīgas darba vai dzīves vietas neesamība, piedzīvota seksuālā un emocionālā vardarbība, atkarības – tās ir tikai dažas no pazīmēm, kas raksturo sociālā riska situācijas, kurās mēdz nokļūt ģimenes.

Atbildību par ģimenes plānošanu visbiežāk uzņemas sievietes, taču sociālajam riskam pakļautajām sievietēm, zināšanu trūkuma un ģimenes plānošanas nepieejamības dēļ, ir ierobežotas iespējas īstenot savas tiesības plānot bērnu skaitu ģimenē. Biedrības “Papardes zieds” priekšlikums nodrošināt valsts apmaksātu ģimenes plānošanu tām sociālajam riskam pakļautajām sievietēm, kuras to vēlas, ir guvis atbildīgo ministriju atbalstu. Šobrīd svarīgi ir neapstāties un izveidot efektīvu un strādājošu atbalsta sistēmu, lai patiešām palīdzētu sociālajam riskam pakļautajām sievietēm. Tam nepieciešams gan atbilstošs finansējums, gan zināšanas.

Sociālo darbinieku loma

Visciešākā saskare ar krīzes situācijās nonākušajām sievietēm ir sociālajiem darbiniekiem. Viņu uzdevums būtu sievietes motivēt doties pie ginekologa, lai izvēlētos piemērotāko metodi. Tomēr ne katram sociālajam darbiniekam ir pietiekams zināšanu līmenis par ģimenes plānošanu, tāpēc ir nepieciešama papildu apmācība. Būtiska problēma Latvijā ir ginekologu pieejamība, jo īpaši valsts reģionos. Ja Latvijā būtu attīstīts vecmāšu un sabiedrības veselības māsu tīkls, tad šo uzdevumu varētu uzticēt viņām, atslogojot ginekologus, kuru skaits jau tā nav pietiekams.

“Variantu, kā efektīvāk strādāt ar sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, netrūkst. Lai kāds arī būtu atbildīgo institūciju lēmums, mūsu biedrība ir gatava iesaistīties izvēlētā modeļa ieviešanā, piedāvājot gadiem uzkrātās zināšanas,” uzsver Dr. psych. Ieva Stokenberga, biedrības “Papardes zieds” padomes locekle.

Problēma – pamatzināšanu trūkums par ģimenes plānošanu un savu seksuāli reproduktīvo veselību

Otra problēma, kura ir jārisina valstiskā līmenī, ir pamatzināšanu trūkums par ģimenes plānošanu un savu seksuāli reproduktīvo veselību, kas īpaši raksturīgs ģimenēm, kuras ir pakļautas sociālajam riskam. Ar katru gadu situācija šajā jomā pasliktinās, jo īpaši pēc tam, kad spēkā stājās tā dēvētie “tikumības grozījumi” Izglītības likumā, kuru ietekmē arvien vairāk skolotāju izvēlas savās stundās nerunāt tēmām, kas skar seksuāli reproduktīvo veselību.

Aktivitāte ir daļēji segta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Papardes zieds”.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības