Ziedo “Papardes zieds”

12. decembris, 2018 | Vecākiem

Viens no sabiedrības ilgtspējas rādītājiem ir jaunās paaudzes – bērnu, pusaudžu un jauniešu – veselība. Diemžēl ar skolu mācību programmās atvēlētajām pāris mācību stundām nepietiek, lai skolēni apgūtu svarīgākās zināšanas par cilvēka veselību un ķermeni.

25 gadu nepārtraukta darba

Jau turpat 25 gadus mūsu biedrības darbs jauniešu veselības izglītības jomā parasti sākas ar telefonsarunu. Piemēram, “Mums skolā ir jau vairākas grūtnieces, atbrauciet, parunājiet ar tām meitenēm…” – šādi lūgumi no Latvijas skolām, internātskolām, arodskolām, jauniešu centriem ir biedrības “Papardes zieds” ikdiena. Šogad novadītas jau 748 nodarbības visā Latvijā. Strādājam arī ar vecākiem – šogad vien Latvijas skolās notikuši 47 semināri vecākiem par bērnu seksuāli reproduktīvo veselību un atkarībām.

Sarūkot finansējumam, apdraudēts mūsu darbs

Līdz šim “Papardes zieds” izglītojošo darbu izdevies finansēt no ārējiem resursiem, kas piesaistīti, uzvarot projektu konkursos un saņemot ar kvalitatīvu darbu pamatotus piešķīrumus. Taču ārēju finansējuma avotu kļūst mazāk, un mums jāpaļaujas pašiem uz saviem spēkiem. Šobrīd mēs riskējam zaudēt mūsu komandas cilvēkus, kurus droši saucam par savējiem. Esam neziņā par iespējām doties uz skolām izglītot jauniešos arī 2019. gadā, un mūsu profesionālā un pašaizliedzīgā komanda var sākt irt, jo visi vēlas skaidrību par nākotni.

Atbalstot “Papardes zieds”, darbs turpināsies

Taču ar Tavu aktīvu iesaistīšanos glābšana nebūs nepieciešama, jo, atbalstot “Papardes zieds” jau šodien un turpinot to darīt regulāri, jauniešu izglītotājiem būs skaidrība par nākotni, organizācija turpinās iesākto darbu ar neatslābstošu enerģiju un arvien lielāku un vērtīgāku pieredzi. Un jaunieši to novērtēs.

Kā Tu vari palīdzēt?

Atbalsti “Papardes zieds” ar 5 eiro, 10 eiro vai lielāku ziedojumu ik mēnesi un novērs stresu un nepieciešamību glābt biedrības iestrādes, jo tas, kam ir pastāvīgs un stiprs atbalsts, nemaz nav jāglābj. Ja vēlies, sāc ar Ziemassvētku apņemšanos ziedot jauniešu izglītošanai jau decembrī. Turpini to darīt visu gadu. Ziedo pats un pastāsti par mūsu spēku un mērķtiecību arī citiem, motivē arī citus ziedot un varbūt pat kļūt par biedriem.

Tava “Papardes zieds” superkomanda!

[wpedon id=1731]

Biedrības “Papardes zieds” bankas rekvizīti:

Banka: A/S Swedbank
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081
Konta īpašnieks: biedrība “Papardes zieds”
Reģistrācijas numurs: 40008010971

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības