Biedrības praktikantes viesojas Saeimā

13. jūnijs, 2023 | AIF atbalsts, Jauniešiem, Profesionāļiem

Vakar, 12. jūnijā, biedrības “Papardes zieds” valdes priešēdētaja Iveta Ķelle kopā ar organizācijas praktikantēm tikās ar Latvijas Republikas 14. Saeimas deputātēm Ingrīdu Circeni un Janu Simanovsku, lai diskutētu par 2021. gadā organizācijas veiktā kartografēšanas ziņojuma “par jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem kapacitātes veicināšanu sevis pasargāšanai no seksuālas vardarbības, seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību pienācīgu īstenošanu” secinājumiem.

Liels paldies par uzņemšanu un vērtīgo domapmaiņu!

Pētījums pieejams “Papardes zieds” mājaslapā: https://ej.uz/oku4

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības