Grāmatas “Karogu sistēma.  Kā reaģēt uz bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību” atvēršana

19. jūnijs, 2023 | Profesionāļiem, AIF atbalsts, Raksti

25.maijā Labklājības ministrijā notika grāmatas “Karogu sistēma. Kā reaģēt uz bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību” atvēršana. Pasākumā varēja uzzināt par Latvijā jaunu seksuālās izglītības metodi, kas profesionāļiem palīdz saprast, novērtēt bērnu un pusaudžu uzvedību, lai spētu atšķirt atbilstošu no transgresīvas seksuālās uzvedības un reaģēt uz to.

Apmeklētājus gaidīja iespēja interaktīvā performancē novērot savas emocijas, pamanot jauniešu seksuālo uzvedību, kā arī īpašā meistardarbnīcā, izmantjot Karogu sistēmu, pašiem praktiski novērtēt bērnu un pusaudžu seksuālo uzvedību.

Grāmata “SENSOA Karogu sistēma. Kā reaģēt uz bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību” ir pirmā grāmata latviešu valodā, kas būs noderīga pedagogiem un citiem  profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs, aprūpes centros, ģimenēs un vasaras nometnēs.

Grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt un labāk izprast Karogu sistēmu, līdz ar to arī bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību, lai spētu preventīvi pamanīt seksuālās uzvedības riskus un potenciālu seksuālo vardarbību, un arī to, kā šādās situācijās pieaugušajiem būtu jārīkojas.

Pasākumā piedalījās biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle un pastāstīja par to, kas ir Karogu sistēma un kā tā var palīdzēt labāk saprast, vērtēt bērnu un jauniešu uzvedību. Psiholoģijas zinātņu doktore, kognitīvi biheiviorālā terapeite Diāna Zande skaidroja, kādēļ joprojām kautrējamies no seksualitātes tēmas, bet centra “Dardedze” valdes locekle Laila Balode stāstīja par tēmu “Izglītošana par seksualitāti – prevencija vardarbībai”. Savukārt klīniskā psiholoģe, Latvijas Universitātes doktorante Kristiāna Kalniņa vadīja meistardarbnīcu, kurā apmeklētājiem bija iespēja mēģināt novērtēt bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību ar Karogu sistēmu.

Labklājības ministre Evika Siliņa uzsver: “Savstarpējā cieņa un zināšanas ļauj veidot veselīgu sabiedrību. Tā ir prasme – cieņpilni apspriest ar bērniem un jauniešiem seksuālo uzvedību, kas ir dabiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Šī grāmata ir iespēja profesionāļiem, kuri ikdiena strādā ar bērniem gan izglītot jauniešus, gan atbilstoši konkrētiem kritērijiem pamanīt riskus.”

Metodiskais materiāls ir radīts Beļģijā, Flāmu seksuālās veselības centrā “Sensoa”. Biedrība “Papardes zieds” ir veikusi materiāla padziļinātu analīzi un pielāgošanu vietējām vajadzībām.

Pasākumu organizē biedrība “Papardes zieds” sadarbībā ar LR Labklājības ministriju.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības