Seksuālā un reproduktīvā veselība un vardarbības riski cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem

9. janvāris, 2023 | AIF atbalsts, Profesionāļiem, Raksti, Vecākiem

Arī cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņu vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem ir nepieciešamas zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai veicinātu izpratni, savstarpējo sapratni, lēmumu pieņemšanu un spēju sevi aizsargāt no seksuālas vardarbības.

Biedrība “Papardes zieds” ir izstrādājusi vadlīnijas, metodiskos materiālus nodarbībām cilvēkiem, bērniem, jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, taču tās nav ieviestas valstiskā līmenī un zināšanas tiek nodotas fragmentāri.

“Nereti sabiedrībā un vecāku vidū mums ir tāds maldīgs priekšstats, ka par šīm tēmām, kas saistītas ar seksualitāti, nevajag runāt, bet tas rada daudzas grūtības šiem jaunajiem cilvēkiem veidot pozitīvi savu dzīvi, kurā ir vieta attiecībām, kurā ir vieta tam, ka tu drīksti iemīlēties, tu drīksti veidot intīmas attiecības ar kādu sev tuvu cilvēku. Un tas, ko bērni bez traucējumiem nereti iemācās no ģimenes un vienkārši esot sabiedrībā, tas šiem bērniem ir jāiemāca – gan sociālās normas, gan kā pateikt nē, gan, kā sevi pasargāt,” sacīja Ķelle lsm.lv ziņām.

Sīkāk par tēmu, viedokļiem varat uzzināt: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cilveki-ar-intelektualas-attistibas-traucejumiem-nereti-paklauti-seksualas-vardarbibas-riskiem-zinasanu-trukuma-del.a488744/

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības