Atskats uz konferenci “Vai es drīkstu mīlēt”

6. janvāris, 2023 | AIF atbalsts, Profesionāļiem

2022. gada 15. decembrī norisinājās biedrības “Papardes zieds” un biedrības “Cerību spārni” rīkotā konference “Vai es drīkstu mīlēt?”.

Konferences mērķis bija iepazīstināt lēmumu pieņēmējus un iniciatīvu īstenotājus ar jau paveikto, aizstāvot bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, kā arī akcentēt šobrīd vēl esošās problēmas.

Konferences laikā tika prezentēts 2021. gadā veiktais kartografēšanas pētījums par jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem kapacitātes veicināšanu sevis pasargāšanai no seksuālas vardarbības, seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību pienācīgu īstenošanu. Biedrība “Cerību spārni” dalījās pārdomās un pieredzē par klientu un darbinieku izaicinājumiem deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. Konferences dalībnieki iepazinās ar projekta “Vidzeme iekļauj” pieredzi, atziņām par seksualitātes jautājumiem BSAC un VSAC.

Konferencē tika aicināti piedalīties Latvijas Republikas Saeimas, atbildīgo ministriju un nevaldības organizāciju pārstāvji, kuri vēlējās gūt ieskatu aktuālajā situācijā.    

Pasākumu atklāja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Labklājības ministre Evika Siliņa.

Paldies Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā par laipno uzņemšanu savās mājīgajās telpās!

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības