Piedalāmies projektā „The Power Of Non Formal Education”

24. janvāris, 2019 | Jauniešiem

Bieži vien, pildot ikdienas darbus, sāk apnikt rutīna un liekas, ka dari vienu un to pašu. Kur tad smelties iedvesmu un jaunas idejas? Visiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un meklē jaunas idejas, ir vērts piedalīties kādā starptautiskajā projektā.  Par savu pieredzi stāsta biedrības “Papardes zieds” jauniešu konsultante un nodarbību jauniešiem vadītāja Līna Milaševiča.

“Novembra beigās man bija iespēja būt par dalībnieku projektā „The Power Of Non Formal Education”, kurš noritēja Beļģijā. Projekta ietvaros 5 dienas pavadīju vienā no Beļģijas mazpilsētām, kur iepazinos ar 30 dalībniekiem no dažādām valstīm un guvu jaunu skatījumu un iedvesmu savam ikdienas darbam.

Apmācības noritēja neformālā gaisotnē, kuru laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes un gūta pieredze par neformālo izglītību un projektu tapšanu. Katras aktivitātes laikā bija iespēja paust savas domas un justies par daļu no komandas. Meistarīgi veidoti uzdevumi sasniedza savu mērķi gan gūt jaunas zināšanas, gan iemācīties darboties komandā.

Liels uzsvars bija likts uz uzdevuma būtības pārdomāšanu un pašrefleksiju – sevis novērtēšanu uzdevuma laikā, kas ļāva vairāk aizdomāties par sevi un pamanīt to, kas ikdienā mums liekas mazsvarīgs.  

Savus sasniegumus varēja pamanīt, gan analizējot to patstāvīgi, gan aprunājoties mazās grupās. Komunikācija mazās grupās ļāva arī sasniegt gandarījumu par padarīto un iegūt jaunas idejas no citu teiktā.

Ieguvumi no dalības projektā

  • Piedaloties šādā projektā, jūs varat gūt zināšanas gan par darbu ar jauniešiem un neformālo izglītību, gan arī citas priekšrocības. Pirmkārt, ir jāatzīmē, kā šāda veida projektos ir ļoti vērtīgi iepazīties ar visiem dalībniekiem, jo tādā veidā var iegūt gan jaunus kontaktus, gan arī idejas sadarbībai un nākotnes projektu partnerus. Tā kā projektā piedalījās jaunatnes darbinieki no dažādām valstīm un nozarēm, tā bija lieliska iespēja iegūt jaunu informāciju un idejas, kuras var ieviest arī savā darbā šeit, Latvijā.
  • Otrkārt, kā papildus ieguvumu ir jāmin komunikācijas prasmju trenēšana gan savā dzimtajā valodā, gan arī angļu valodā, kas bez šaubām ir nenovērtējams resurss mūsdienās. Visas apmācības notika angļu valodā, kas man personīgi bija liels ieguvums. Bez šaubām, sākumā bija diezgan grūti pārvarēt valodas barjeru, bet tālāk es no tā guvu lielu gandarījumu.
  • Un visbeidzot kā papildus ieguvumu es uzskatu iespēju ceļot un redzēt pasauli pilnīgi bez maksas. Apmācību laikā bija īstenota arī ekskursija un iespēja iepazīt gan šīs valsts kultūru, gan gūt nelielu ieskatu par dalībnieku dzimtajām vietām.”

Mudina piedalīties projektos

Līna uzsver: Nobeigumā gribu iedrošināt visus, kuri izsver savu iespēju piedalīties kādā projektā vai apmācībās. Nevienā mirklī nevajadzētu šaubīties par to, vai ir vērts piedalīties, jo pēc atgriešanas jūs sajutīsiet spēkus un iedvesmu tālākajam darbam un pat varbūt uzskatīsiet šādu pieredzi par vienu no labākajām, kas ar jums kādreiz ir notikusi.

Kur iegūt informāciju?

Ja arī jūs  vēlaties iegūt jaunu pieredzi un piedalīties starptautiskajos projektos, aicinu jūs apmeklēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapu http://jaunatne.gov.lv/  vai https://www.facebook.com/Jaunatne/  un atrast kādu projektu vai apmācības, kas būtu lietderīgas tieši jums.

Mācības „The Power Of Non Formal Education” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

#ErasmusPlusLV  #JSPA

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības