Vardarbība

8. novembris, 2021 | Jauniešiem, Raksti, Vecākiem

vardarbiba

Vardarbībai ir daudzas sejas un atsevišķos gadījumos to var uzreiz arī nepamanīt – it īpaši, ja bērns un pusaudzis kaunās par to runāt. Ir dažādi vardarbības veidi – fiziska, emocionāla, verbāla vai klusēšanā balstīta, kā arī vērsta uz kādu ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Taču jebkurš no vardarbības veidiem ir vienlīdz sāpīgs un pazemojošs.

Pastāv stereotips, ka vardarbība lielākoties eksistē tikai vienaudžu vidū un “lai katrs izcīna savu vietu, ar laiku jau pāries”, taču gadās, ka pāridarītājs ir pieaugušais – kāds no ģimenes locekļiem, skolas un interešu izglītības pedagogs, internetā satikts svešinieks, kurš pats uzdodas par bērnu vai jaunieti. Tāpēc ir svarīgi bērnus un jauniešus jau no agra vecuma izglītot par vadarbības formām, kā tās atpazīt un rīkoties, vēršoties pie tā sauktajiem drošajiem cilvēkiem, veidojot emocionāli un fiziski drošu atbalsta sistēmu.

Ne velti bērniem un jauniešiem bieži rodas jautājumi un neizpratne par vardarbību, piemēram, vai ir normāli, ja puiši rauj mani aiz matiem un kniebj dibenā, vai tas, ka klasesbiedri mani izstumj, ar mani nerunā vai apceļ vārdiski, arī ir vardarbība, kā rīkoties, ja par vienaudži izplata ļaunas memes par mani internetā vai WhatsApp grupiņā. Un galu galā – vai taisnība, ka, ja sit, tad mīl, un vai esmu pelnījis, ka vecāki mani regulāri iepļaukā.

Pilnvērtīga veselības izglītība nozīmē, ka zinoši pedagogi, psihologi un šīs tēmas eksperti izglītos bērnus un jauniešus viņu vecumam atbilstošā formā par vadarbības veidiem un to, kā rīkoties, ja saskāries ar vardarbību ir pats bērns vai jaunietis, kā arī, kā palīdzēt un nepalikt vienaldzīgam, ja ar vardarbību saskaras vienaudži vai, piemēram, mazais brālis vai māsa.

Pieprasi pilnvērtīgu veselību sava bērna izglītības iestādē! Jo drošām izvēlēm vajag zināšanas, tāpēc pasargā savējo!

Organizācijas, kas nodrošina veselības izglītību visu veidu vardarbības jautājumos:

Papardes zieds – biedrība, kas jau daudzus gadus veiksmīgi strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā, vadot izglītojošas nodarbības jauniešiem par visdažādākajām tēmām, tai skaitā arī pubertāte, kontracepcija, drošas un cieņpilnas attiecības, atkarību profilakse un garīgā veselība. Lai uzzinātu vairāk par Papardes zieds piedāvātajām nodarbībam skolās, ienāc mūsu mājaslapas sadaļā Nodarbības.

Centrs Dardedze – organizācija, kas jau vairāk nekā 17 gadus vada Džimbas nodarbības 5-10 gadus veciem bērniem. Šajās nodarbībās tiek pārrunāts, ko nozīmē drošas attiecības ar citiem cilvēkiem, kas ir labi un slikti pieskārieni, kas ir labi un slikti noslēpumi, kā ieklausīties savā ķermenī, pamanīt nedrošas situācijas un vērsties pēc palīdzības. Uzzini vairāk par Džimbas drošības programmu www.dardedze.lv.

MARTA – centrs, kas piedāvā neformālās izglītības metodēs balstītas nodarbības jauniešiem skolās un jauniešu centros par to, kā veidot patīkamas, savstarpējā cieņā un līdztiesībā balsītas attiecības.  Interaktīvā un saistošā veidā centra speciālisti palīdz izprast un iedrošina runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši caur dažādu situāciju kritisku izvērtēšanu rod izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kā veidot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā. Lai uzzinātu vairāk par nodarbībām, ienāc www.marta.lv vai sazinies ar  jaunatnes programmu koordinatori Madaru Kanastu-Ieviņu, rakstot uz madara.kanasta@marta.lv.

Arī pašu vecāku zināšanas ir veids, kā palīdzēt bērnam izprast pārmaiņu laiku savā dzīvē. Tāpēc ir vairākas organizācijas, pie kurām Tu droši vari vērsties, lai gūtu atbalstu un informāciju par to, kā runāt ar bērnu par vardarbības daudzajām sejām un sekām, ko tā var izraisīt.

Mammām un tētiem – īpaši ģimenēm veltīts portāls, kurā atradīsi informāciju par mammām un tētiem svarīgo un aktuālo. Ienāc www.mammamuntetiem.lv.

Tēvi – biedrība, kas tic, ka, iekļaujot tēvus bērnu un ģimenes dzīvē, izaug laimīga un uz cieņpilnām attiecībām balstīta nākamā paaudze. Vairāk par biedrības piedāvātajiem pakalpojumiem tēvu atbalstam atradīsi www.tevi.lv.

Māmiņu klubs – vecāku organizācija, kas piedāvā gan portālu ar plašu informācijas klāstu un raidījumu jaunajiem un topošajiem vecākiem, gan vecāku skolu, gan dažādas e-lekcijas. Uzzini vairāk www.maminuklubs.lv.

Aktuālie piedāvājumi

JauniešiemAKTUĀLI

Konsultācijas

SkolēniemAKTUĀLI

Nodarbības