Noslēgts

SIF NVOF 2022 projekts “Stiprinām Papardes ziedu”

20. aprīlis, 2022

Projekta mērķis ir uzlabot biedrības “Papardes zieds” kapacitāti un veiktspēju, izstrādājot jaunu organizācijas darbības stratēģiju 2023. – 2026. gadam, krīzes komunikācijas stratēģiju un darbības plānu, stiprinot un paplašinot organizācijas brīvprātīgo jauniešu grupu, kā arī īstenojot organizācijas ziedojumu piesaistes kampaņu.

Projektā paredzētas trīs aktivitātes.

Pirmā aktivitāte paredz organizācijas darbības stratēģijas 2023. – 2026. gadam, kā arī krīzes komunikācijas stratēģijas un darbības plāna plānošanas pasākuma un izstrādes nodrošināšanu.

Otrā aktivitāte ir vērsta uz organizācijas brīvprātīgo jauniešu grupas stiprināšanu, proti, Rīgas brīvprātīgo jauniešu sadarbību ar jauniešiem reģionos, visos 4 novados, tikšanos organizēšanu, kā arī aktivitātes ietvaros tiek organizēta “Papardes zieds” Vasaras skola jauniešiem, ar mērķi veicināt viņu izpratni par SRVT tēmu nozīmi, iespējām un izaicinājumiem Latvijā, dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kļūtu par veselības izglītības vēstnešiem savās kopienās, veicinātu brīvprātīgo jauniešu iesaisti tēmas aktualizēšanā un izglītības pieprasīšanā pie saviem vietējiem lēmumu pieņēmējiem skolās, pašvaldībās.

Projekta trešā aktivitāte ir organizācijas ziedojumu piesaistes kampaņas organizēšana, kas ir vitāli svarīga biedrības mērķu sasniegšanā, apzinoties finansiālos izaicinājumus, ar kuriem bieži saskaras nevaldības sektorā pārstāvji Latvijā, cenšoties nodrošināt savu pamatdarbību, stabilu atalgojumu darbiniekiem, pakalpojuma aptveres iespējas.

Projekts norisinās visā Latvijas teritorijā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. oktobrim.

#NVOfonds2022