Noslēgts

Citi laiki – citas vērtības? Kā mainoties tehnoloģijām mainās jauniešu paradumi un uztvere

1. marts, 2019

Projekta īstenošanas laiks:

2019. gada 1. marts – 2019. gada 1. decembris.

Projekta mērķis:

Apmācīt skolotājus kā reaģēt uz jauniešu jautājumiem par pornogrāfiju. Šādi jautājumi parādās arvien jaunākās skolēnu klasēs.

Projekta aktivitātes 2019. gadā:

Projekta laikā notika 2 skolotāju semināri.

Semināra programma ir izveidota, balstoties uz jauniešu vidū pieaugošo tendenci meklēt dažāda veida informāciju par seksualitāti, ķermeņa attīstību un savstarpējām attiecībām interneta vidē.

Skolotāji skolās joprojām ir vieni no svarīgākajiem jauniešu informācijas avotiem par seksualitātes tēmām. Seminārā tiks piedāvāti dažādi uzdevumi, kas skolēniem palīdz veidot vērtību sistēmu, kritisko domāšanu, pieņemt lēmumus un stiprināt pašapziņu. Uzdevumi piedāvā iespēju izmantot dažādas mācību metodes: mūzikas video klipu analīzi, video veidošanu, intervijas, diskusijas, situāciju analīzi par dzimumu lomām un dažādiem sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem, kas ietekmē viņu pašapziņu.

Pirmais seminārs notika 26.aprīlī Rija VEF Hotel ēkā, kurā piedalījās 23 dalībnieki.

Otrais seminārs notika 20.septembrī, Rija VEF Hotel ēkā, kurā piedalījās 26 dalībnieki.

Projekta noslēgumā notika konference “Citi laiki – citas vērtības? Kā mainoties tehnoloģijām mainās jauniešu paradumi un uztvere”, kura notika SWEDBANK centrālajā ēkā 17.oktobrī.

Konferences galvenā tēma bija saistīta ar 21. gadsimta tehnoloģiskajām pārmaiņām, kas ietekmē un maina sabiedrības paradumus. Jaunieši aktīvi izmanto interneta dotās iespējas, bet nereti saskaras ar tēmām, kas nav viņu vecumam atbilstošas. Šādos gadījumos ir svarīgi, lai arī pedagogs spēj ar jaunieti sarunāties un kopīgi, kritiski izvērtējot pieejamo informāciju, izdarīt secinājumus, lai izvairītos no darbībām, kas var kaitēt jauniešu veselībai.

Konferencē piedalījās 79 dalībnieki.

Savā pieredzē dalījās Kalle RÖCKLINGER, Jonas LEMON no Zviedrijas Nacionālās seksuālās izglītības asociācijas, kā arī Anda ĶĪVĪTE- URTĀNE, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra Vadošā pētniece, psihoterapeits Ronalds BORTAŠČENOKS un Anda SAUĻŪNA, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta referente (psiholoģe), Bērnu uzticības tālruņa konsultante.

Projektu finansē:

Projekts īstenots, pateicoties Zviedru Institūta finansiālajam atbalstam.