Noslēgts

Neformālās izglītības nodarbības jauniešiem

6. janvāris, 2019

2019. gadā apmeklētās vietas

Projekta īstenošanas laiks:

2019. gada janvāris – 2019. gada decembris.

Projekta mērķis:

Izglītot jauniešus par seksuālo un reproduktīvo veselību, tiesībām, attiecībām, drošību.

Projekta aktivitātes 2019. gadā: 

  • 2019. gads ir pārspējis iepriekšējos gadus, sasniedzot līdz šim nebijušu apjomu – kopā ir notikušas 1149 nodarbības, kurās izglītoti 9805 jaunieši.
  • Kopā notikuši arī 236 nodarbību cikli (2 līdz 4 nodarbības vienai grupai), kuros izglītoti 39% jeb 3821 jaunietis, tādējādi saņemot kvalitatīvu un aptverošu seksualitātes izglītību. 
  • Visvairāk nodarbības ir vadītas par attiecībām, pubertāti un atkarību profilaksi.
  • No 1149 nodarbībām 85% notika Eiropas Sociālā fonda (ESF) SAM  9.2.4.2. pašvaldību projekta ietvaros, tai skaitā arī sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru.
  • Kopumā “Papardes zieds” veselības veicināšanas konsultanti pieveica tūkstošiem kilometru un apmeklēja jauniešus vairāk nekā 150 dažādas skolās, jauniešu centros, nometnēs un citviet. 
  • Lai nodrošinātu nodarbību kvalitāti, “Papardes zieds” speciālisti gan piedalījās regulārās supervīzijās, gan regulāri atjaunoja un papildināja savas zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, tiekoties ar citiem nozares ekspertiem.
Meitenes ar Bella Latvia dāvaniņām
Meitenes ar Bella Latvia dāvaniņām