Noslēgts

Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām

1. februāris, 2018

Projekta īstenošanas laiks

2018. gada 1. februāris – 30. oktobris

Projekta mērķis

Pastiprināti sekojot līdzi polisko partiju pirmsvēlēšanu aktivitātēm un piedaloties LR Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs, sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas, nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

Galvenās aktivitātes

  • Seksuālās un reproduktīvās veselības ekspertu un speciālistu līdzdalība Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kā arī ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs; tikšanās ar valsts un pašvaldību amatpersonām un publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jautājumiem.
  • Politisko partiju programmu un aktivitāšu analīze un komentēšana pirms LR 13. Saeimas vēlēšanām, lai mazinātu nepārdomātu, vienkāršotu, klaji populistisku un iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību nodrošināšanas interesēm nepieņemamu lēmumu pieņemšanu.
  • Biedrības “Papardes zieds” aktivitāšu telts sarunu festivālā LAMPA Cēsīs nodrošinās platformu padziļinātai diskusijai par Izglītības likuma “tikumības grozījumiem” un to ietekmi uz pedagoģisko procesu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.