Noslēgts

Neformālās izglītības nodarbības skolās

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2016. gada janvāris – 2016. gada decembris

Projekta mērķis:

Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

2016. gadā novadītas 166 neformālās izglītības nodarbības par tēmām:

  • “Es neesmu bērns!” (Pubertāte);
  • “Par Tevi, viņu un “tauriņiem” (Attiecības);
  • “Vīrietis/sieviete – vai tam ir nozīme?” (Seksualitāte);
  • “Vai es esmu TAM gatavs/a?”(Lēmums par vai pret seksuālo attiecību uzsākšanu);
  • “Kontracepcija, drošs sekss, atkarības, sekstings un drošs internets.

Kopā izglītoti 2457 jaunieši.

Projekta aktivitātes 2017. gadā: 

2017. gadā turpināsim doties uz skolām, jauniešu centriem, nometnēm un citviet, kur mūs aicina, lai izglītotu jauniešus par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām.

Projektu finansē: 

Dažādi finansējuma avoti – IPPF, skolas, vecāki, pašvaldības, u.c.