Noslēgts

Psihiskās veselības atbalsta grupas digitālajā vidē 7.-12 klašu skolēniem Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai

7. aprīlis, 2021

Laika posmā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam biedrība “Papardes zieds” Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros īsteno projektu “Psihiskās veselības atbalsta grupas digitālajā vidē 7.-12 klašu skolēniem Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai”.

Ar Covid-19 pandēmiju saistītie sociālās distancēšanās ierobežojumi būtiski ietekmē pusaudžu psihisko veselību. Ņemot vērā, ka Latvijā līdz šim atbalsts psihiskās veselības veicināšanai nav bijis plaši izplatīts, šīs krīzes laikā radušās vai pastiprinātās sekas var kļūt par nozīmīgu traucēkli, ņemot vērā pusaudžu vecumposma īpatnības, kas saistītas ar pubertāti, personības nobriešanu un vēl neapgūtiem stresa mazināšanas un stresa vadības mehānismiem.

Pusaudži (5.-12. klase) ir kritiska mērķa grupa, kurai jāpievērš pastiprināta uzmanība Covid-19 seku kontekstā. Pubertāte, kas ir aktuāla šai vecuma grupai, ir grūts laiks gan fizisko, gan psihoemocionālo pārmaiņu dēļ. Jāņem vērā, ka pusaudžu smadzenes vēl nav pilnībā attīstījušās un nobriedušas. Atšķirībā no pieaugušajiem, šajā vecumposmā visbiežāk nav izstrādātas un apgūtas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Pusaudžiem ir grūtāk izprast un paust savas emocijas, nav pilnībā attīstīta emociju vadība, kā rezultātā daudzi bērni šajā vecumā piedzīvo pastiprinātu trauksmi, dusmu lēkmes vai depresijas iezīmes. Minēto iemeslu dēļ pastāv risks, ka pandēmija un to pavadošās sekas īpaši negatīvi ietekmē pusaudžu psihisko veselību. Covid-19 krīzes kontekstā ir ievērojams pieaugums gadījumos, kad konstatēta trauksme un depresija, dažādu vielu lietošana, vientulība un vardarbība ģimenē. Prasmes identificēt emocijas un tās vadīt, ir kritiski svarīgas, lai spētu saglabāt labu psihisko veselību.

Psihiskās veselības atbalsta grupas nodarbība veidota tā, lai palīdzētu bērniem atpazīt sajūtas un emocijas, izprast to nozīmi un funkcijas, kā arī mudinātu tās paust sev un citiem nekaitīgā veidā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādām emocijām kā dusmas un skumjas. Atsevišķa nodarbības sadaļa tiks veltīta sarunai par stresu, tā atpazīšanu un nozīmi, to, kā saprast, kad stress ir normāla reakcija uz situāciju, bet kad – ieildzis un veselību apdraudošs. Papildus tam tiks aplūkoti paņēmieni, kas palīdz stresa vadībā. Tiks apskatīti tādi psihiskās veselības traucējumi kā trauksme, panikas lēkmes un depresija, kas ir bieži sastopamas parādības pusaudžu vidū.

Nodarbībā iecerēts normalizēt vēršanos pēc palīdzības pie psihiskās veselības aprūpes speciālistiem un informēt jauniešus par dažādām viņiem pieejamām un aktuālām palīdzības iespējām gadījumos, kad tā ir nepieciešama.

Vecuma grupa:

5.-12. klase (metodes tiek piemērotas atbilstošajai vecuma grupai).

Atbalsta grupas nodarbību mērķis:

Veicināt izpratni par psihiskās veselības nozīmi, sniegt psiholoģisko atbalstu, normalizēt emocijas un to nozīmi bērna/jaunieša dzīvē, uzlabot zināšanas par iespējamajām psihoemocionālajām grūtībām un to risināšanas iespējām.

Galvenie pārrunājamie jautājumi:

  • Sabiedrībā valdošie priekšstati par psihisko veselību
  • Emocijas, to atpazīšana, vadīšana un nozīme cilvēka dzīvē
  • Stress, tā cēloņi, izpausmes, sekas un mazināšanas taktikas
  • Biežāk sastopamās psihiskās veselības grūtības bērnu un pusaudžu vidū (trauksme, depresija)
  • Kā rīkoties, lai palīdzētu sev un citiem, kur meklēt palīdzību, ja nācies saskarties ar psihiskās veselības traucējumiem

Atbalsta grupas norise:

  • Nodarbības vada izglītoti veselības veicināšanas konsultanti (sabiedrības veselības speciālisti, psihologi u.c. speciālisti)
  • Nodarbības tiek organizētas ZOOM platformā, bet nodarbību vadītāji ir arī pazīstami ar Microsoft Teams un Google platformām, un ir spējīgi pielāgoties skolas vajadzībām

Vienas atbalsta grupas nodarbības ilgums – 60-90 minūtes. Maksa par vienu nodarbību – BEZMAKSAS.

Lai pieteiktos atbalsta grupas nodarbībai, rakstiet uz info@papardeszieds.lv vai zvanīt 67212700, lai vienotos par nodarbību skaitu, vecuma grupām, norises laiku un tiešsaistes platformu.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par nodarbības “Psihiskās veselības atbalsta grupa” saturu atbild biedrība “Papardes zieds”.

#NVOCovid2021