Aktīvs

SIF ĢDP NVO 2024 projekts “Izglītojoši materiāli vieglajā valodā par pārmaiņām pusaudžu vecumā un attiecību veidošanu – praktisks atbalsts jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ģimenēm”

13. novembris, 2023

Projekta mērķis ir, izstrādājot, praksē pārbaudot un izdodot drukātus materiālus vieglajā valodā jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, atbalstīt viņu ģimenes sarunās par norisēm ķermenī, personīgajām robežām, attiecību veidošanu, vardarbības prevenciju, kā arī pašvaldību un valsts līmenī sekmēt atbalsta sistēmas veidošanos ģimeņu, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes ir: trīs dažādu izglītojošo materiālu satura un ilustrāciju izstrāde vieglajā valodā, šo materiālu testēšana mērķa grupās, bukletu iespiešana, neliela video uzņemšana par to, kā strādāt ar šiem materiāliem, kā arī izdevumu atvēršanas pasākumi un grāmatiņu izplatīšana.

Plānotie galvenie rezultāti:

  • izdevums vieglajā valodā ar ilustrācijām 2000 eksemplāros par to, kā meitene kļūst par sievieti, par pārmaiņām ķermenī, personīgo higiēnu un citiem seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem;
  • izdevums vieglajā valodā ar ilustrācijām 2000 eksemplāros par to, kā zēns kļūst par vīrieti, par pārmaiņām ķermenī, personīgo higiēnu un citiem seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem;
  • Izdevums vieglajā valodā ar ilustrācijām 4000 eksemplāros par personīgajām robežām, atbildīgu un cieņpilnu attiecību veidošanu;
  • 3-5 min. ilgs video par izdotajiem materiāliem un to, kā strādāt ar tiem;
  • 4 atklāšanas pasākumi, kuros piedalījušies kopā vismaz 75 NVO, izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, valsts un pašvaldību lēmumpieņēmēju pārstāvju;
  • vismaz 100 adresāti – ģimenes, NVO, dienas centri, izglītības iestādes, saņemušas izdotos materiālus darbam ar jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Tādējādi Latvijas ģimenēm, kuras audzina bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, būs pieejams mūsdienām atbilstošs un tieši šai mērķa grupai radīts un piemērots izglītojoši informatīvs materiāls seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā.

Projekta norises laiks: 2023. gada 1. oktobris līdz 2024. gada 30. jūnijs.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.