Noslēgts

SIF NVOF 2023 projekts “Mūsdienīga, kvalitatīva un vienlīdzīga seksuālās veselības izglītība visiem Latvijas bērniem un jauniešiem”

14. februāris, 2023

Projekta mērķis ir stiprināt biedrību “Papardes zieds”, lai sekmētu uzsākto darbu pie vienlīdzīgas, mūsdienīgas un kvalitatīvas seksuālās veselības izglītības programmas izstrādes un ieviešanas Latvijas skolās.

Projektā paredzētas 3 aktivitātes.

Pirmkārt, tiks sekmēts interešu aizstāvības darbs jaunajā Saeimas sasaukumā un Ministru kabinetā, nodrošinot biedrības eksperta pārstāvniecību Saeimas komisiju, sēdēs, ministriju un starpministriju darba grupu sanāksmēs, sniegta kvalitatīva ekspertīze un atzinumi par ar SRVT jautājumiem saistītiem politikas plānošanas un tiesību aktu projektiem. Tiks īstenots darbs, lai Latvijas Republikas 14. Saeimā izveidotu deputātu interešu grupu, kas veicinātu mūsdienīgas, vienlīdzīgas un kvalitatīvas seksuālas veselības izglītības programmas bērniem un jauniešiem izveidošanu, nodrošinot sadarbības platformu starp atbildīgo ministriju ierēdņiem un nevalstisko sektoru likumdevējvaras pilnvaru ietvaros.

Otrkārt, tik sekmēta pastāvīga un efektīva publiskā komunikācija ar sabiedrību un medijiem, nodrošinot regulāras preses relīzes un informāciju par biedrības darbu, tostarp veselības izglītības programmas izstrādes virzību kā organizācijas populārākajos sociālajos kontos, tā arī dažādos Latvijas ziņu medijos.

Treškārt, tiks stiprināta brīvprātīgo jauniešu kustība, nodrošinātas plašākas iesaistes iespējas, ar brīvprātīgo jauniešu izstrādātu 2 dienu programmu piedaloties sarunu festivālā LAMPA 2023, kā arī turpinot 2022. gadā aizsāktu tradīciju un organizējot 3 dienu izglītojošu pasākumu – “Papardes zieds jauniešu Vasaras skola ‘23”.

Projekts norisinās visā Latvijas teritorijā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. oktobrim.