Noslēgts

SIF ĢDP NVO 2023 projekts “Atbalsts ģimenēm, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā”

17. janvāris, 2023

Biedrība “Papardes zieds” 2023. gadā īsteno no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem Sabiedrības integrācijas fonda finansiāli atbalstītu projektu „Atbalsts ģimenēm, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā” Proj.līg.nr.: 2022.LV/ĢDP_NVO/1.

Mērķis – izglītojot jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, diskutējot ar viņu vecākiem un aprūpētājiem, kā arī veidojot plašākas sabiedrības izpratni un pašvaldību un valsts līmeņa lēmumpieņēmēju atbalstu, sekmēt sistēmas veidošanos pašvaldību un valsts līmenī, kas atbalsta ģimenes, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā.

Mērķa grupas:

 1. jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
 2. jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecāki un aprūpētāji;
 3. lēmumpieņēmēji pašvaldību un nacionālajā līmenī;
 4. plašāka sabiedrība.

Projekta aktivitātes notiks visos 5 plānošanas reģionos – Kurzemē, Latgalē, Rīgā, Vidzemē un Zemgalē 2023. gada 9 mēnešos no 1.janvāra līdz 30.septembrim. 

Projekta galvenās aktivitātes:

 1. seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības nodarbības jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
 2. tikšanās un diskusijas ar jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecākiem un aprūpētājiem;
 3. viedokļraksti reģionālajos un nacionālajos medijos;
 4. tikšanās ar lēmumpieņēmējiem pašvaldību un valsts līmenī.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

 • 250 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem piedalījušies seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības nodarbībās; 
 • 150 jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem vecāki un aprūpētāji labāk izpratīs ar seksualitāti un reproduktīvo veselību saistītos jautājumus; 
 • 5 reģionālajos un nacionālajos medijos publicētie veidokļraksti būs pievērsuši plašākas sabiedrības uzmanību;
 • lēmumpieņēmēji pašvaldību un nacionālajā līmenī labāk izpratīs atbalsta nepieciešamību, kā arī sāks un turpinās konkrētu risinājumu izstrādi un ieviešanu.

Projekta ietvaros publicētie raksti:

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.