Noslēgts

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2016. gada 1. jūnijs – 2016. gada 31. oktobris

Projekta mērķis:

Piedaloties LR Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs un sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas procesam, nodrošināt īpašu iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

Projekta aktivitātes 2016. gadā:

  • Seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta un HIV/AIDS eksperta līdzdalība Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs
  • Seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta un HIV/AIDS eksperta līdzdalība ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs
  • Tikšanās ar valsts un pašvaldību amatpersonām..

Projektu finansēja: 

Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”