Noslēgts

Mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm.

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2016. gada aprīlis – 2016. gada decembris

Projekta mērķis:

Panākt, lai 20 VSAC „Zemgale” darbinieki izprot seksualitāti kā cilvēka personības neatņemamu sastāvdaļu.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

Projekta ietvaros tika organizēti 3 semināri, kuros kopumā tika izglītoti 20 dažāda līmeņa VSAC „Zemgale” darbinieki. Katrs no dalībniekiem noslēgumā saņēma izdales materiālu ar praktiskiem uzdevumiem, ko izmantot profesionālajā darbībā „Man ir ķermenis, es gribu zināt”.