Noslēgts

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes iepirkums (identifikācijas numurs LP 2016/26 RIK)

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2016. gada oktobris – 2016. gada decembris

Projekta mērķis:

Nodrošināt izglītojošu pasākumu kopumu reproduktīvās veselības jomā.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

Tika novadītas 73 nodarbības 777 5.-6. klases skolēniem (387 meitenēm un 390 zēniem) par pubertāti, higiēnu un emocionālajām pārmaiņām pusaudžu vecumā. Nodarbības notika Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē, bērnu namā “Sprīdītis” un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā. Ar Jūrmalas jauniešiem tikās Rita Kubuliņa un Gatis Pavārs, bet līdzi devās arī brīvprātīgās palīdzes Laura Isajeva un Agnese Neilande.

Projektu finansēja: 

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde