Noslēgts

21. gadsimts: Meiteņu pašapziņas stiprināšana Baltijā

12. aprīlis, 2017

Projekts "Bella"

Projekta īstenošanas laiks: 

2015. gada septembris – 2016. gada maijs

Projekta mērķis:

Paaugstināt pašapziņu un pašpārliecinātību 12-16 gadus vecām meitenēm Latvijā un Lietuvā, iepazīstinot Latviju un Lietuvu ar Zviedrijā un citās Skandināvijas valstīs labi pazīstamo meiteņu grupu organizēšanas un vadīšanas programmu “Bella”.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

Meiteņu grupas

Lietuvā tika izveidotas 7 meiteņu grupas, kurās 59 meitenes piedalījās 38 nodarbībās. Latvijā tika izveidotas 7 grupas, kurās 105 meitenes piedalījās 48 nodarbībās. Meiteņu vecums – 12-16 gadi. Pēc grupu nodarbību cikla noslēguma veiktajā aptaujā lielākā daļa (87%) meiteņu pauda patiku par meiteņu grupu nodarbībām un ieteiktu tādas arī savām draudzenēm. Par noderīgākajām tēmām tika atzītas “Tabaka, alkohols, narkotikas”, “Mīlestība, sekss un attiecības”, “Draudzība”, “Ģimene”, “Mūsu ķermenis” un “Pašapziņa”.

Metodiskais materiāls

No angļu valodas latviešu un lietuviešu valodā tika iztulkots metodiskais materiāls darbam ar meiteņu grupām, un izdrukātās rokasgrāmatas tika nodotas meiteņu grupu vadītājām.

Apmācības

11. aprīlī Viļņā notika otrās apmācības ar diviem zviedru treneriem, desmit dalībniekiem no Latvijas un septiņiem dalībniekiem no Lietuvas. Šajās apmācībās notika pieredzes apmaiņa par darbu ar meiteņu grupām un metožu nostiprināšana.

Noslēguma konferences:

Projekta noslēguma konferences notika Viļņā un Rīgā. Tajās piedalījās gan projekta dalībnieki, gan citas ieinteresētās personas un iespējamie sadarbības partneri. Konferenču laikā tika diskutēts par atkarībām un riska uzvedību jauniešu, īpaši meiteņu, vidū, un tika meklēti un apspriesti iespējamie šī projekta un Bellas meiteņu grupu programmas turpinājumi.

Projektu finansēja: