Noslēgts

Es augu vesels

12. aprīlis, 2017

Projekta īstenošanas laiks: 

2013. gada janvāris – kamēr vien būs skolotāju pieprasījums pēc šīs programmas.

Projekta mērķis:

Skolu ieguvums, piedaloties programmā “Es augu vesels”, ir apmācīta skolotāju komanda. Skolotāji var īstenot veselības projektu skolā, kā arī iegūtās zināšanas un mūsdienīgās mācību metodes izmantot citās stundās un skolas pasākumos. Izstrādāto materiālu var izmantot kā gatavu modeli veselības veicināšanas nedēļas projektam, kā arī papildināt to ar radošām darbnīcām (zīmēšana, foto, rokdarbi), fiziskām aktivitātēm. Katrs apmācības dalībnieks savā rīcībā iegūst metodisko materiālu mapi ar detalizēti izstrādātiem nodarbību aprakstiem.

Projekta aktivitātes 2016. gadā: 

  • Seminārs „Es augu vesels – 1” seminārā piedalījušies 64 dalībnieki.
  • Seminārs „Es augu vesels – 2” piedalījušies 21 dalībnieki.
  • Seminārs„Es augu vesels – 3” piedalījušies 13 dalībnieki.

Projekta aktivitātes 2017. gadā: 

Joprojām būs piedāvājumā „Es augu vesels” visu trīs moduļu semināri. 2017. gada 21. aprīlī ar Vācijas vēstniecības atbalstu notiks trešā skolotāju konference. Tās tēma šogad ir seksualitāte un internets. Pasākumā skolotājiem būs teicama iespēja iepazīties ar Vācijas ekspertu pieredzi darbā ar jauniešiem. Bet meistarklasēs tiks sniegts ieskats par metodēm, kuras izmantojamas ikdienas problēmu situāciju risināšanai darbā ar jauniešiem. Tāpat konferencē būs iespēja dalīties ar savu pieredzi, kā iepazīties ar vecāku pētījumu un citām aktualitātēm par šo tēmu.

Projektu finansēja: 

Biedrība “Papardes zieds”